Energia bezpečne nebezpečná

Je výroba elektrickej energie v atómovej elektrárni bezpečná? Koľko energie spotrebuje človek za jeden deň? Čo robiť s jadrovým odpadom? Vieme sa správať ekologicky?

Na tieto aj na mnohé ďalšie otázky sme hľadali odpovede na exkurzii v atómovej elektrárni Mochovce. Netradičná forma získavania poznatkov nás prekvapila, ale hlavne nenudila. Kto s nami nebol, môže ľutovať.

                                                                                                Žiaci odboru TIS

Jadrová energia – záhuba, alebo spása?

Dnes už asi neexistuje človek, ktorý by vedel žiť bez elektrickej energie. Ľudstvo dnes potrebuje neuveriteľné množstvo energie. Zdroje, z ktorých ju môžeme získať, sú však niekedy nebezpečné. Jedným z takých zdrojov je jadrová energia. Ako s ňou narábajú v elektrárni v Mochovciach sme sa dozvedeli 14. apríla 2015, kedy sme navštívili Energoland, ktorý je jej súčasťou . Bolo nám fajn a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavého.

19. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom

Dňa 31. marca 2015 sa uskutočnil v Žiari nad Hronom už 19. veľtrh cvičných firiem. Na tomto veľtrhu  cvičné firmy súťažili  o najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy,  najlepší slogan cvičnej firmy, najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy, najlepší katalóg cvičnej firmy. Naši žiaci si so záujmom prezreli jednotlivé stánky, získali nové skúsenosti, ktoré môžu následne aplikovať na vyučovacích hodinách odborných predmetov.

Možnosti štúdia na našej strednej škole

RTVS odvysielala v relácii Fokus diskusiu o rodinách nepočujúcich žiakov a možnosti ich štúdia na našej strednej škole:

Ďalej RTVS odvysielala reláciu TV klub nepočujúcich, ktorá bola venovaná Dňu otvorených dverí a 40. výročia SPŠO:

Dva v jednom alebo 40 rokov SPŠO a Deň otvorených dverí

V zápise do kroniky dve časti podnadpisu vymeníme, pretože chronologicky je správne najskôr DOD, potom oslava výročia. Každé otváranie dverí je spojené s prípravami , pretože, kto otvára dvere s pozývateľským gestom, asi vie, prečo to robí, asi niečo chce, a keď niečo chce, nech sa ukáže!  , Každý návštevník školy chce v dokorán otvorenej triede, učebni či dielni vidieť, počuť, urobiť, vyskúšať či ochutnať niečo zaujímavé, je jedno, čo, len zaujímavé, pretože to, že sa tu niekto dennodenne učí a plní učebné plány, má každý „doma“, to reputácii školy skôr uškodí. Nemyslím, že niekto odchádzal z našej otvorenej školy sklamaný (to nie je fráza), pretože sme (to som presvedčený) ponúkli niečo nevšedné. Kultúrny program, aký nepatrí na DOD, ale na poriadnu oslavu. No a kto aspoň trošičku tuší, čo príprava takého takmer hodinového programu vyžaduje, pochopí, prečo sme termín otvárania dverí posunuli na deň osláv 40. výročia založenia SPŠO. Dopoludňajšie  predstaveniaboli vlastne generálkou na podvečerný oficiálny program, pre každého žiaka ZŠ ,dúfam, nevšedný a inšpiratívny zážitok, pre našu školu dosť trúfalá výzva. Nikoho z návštevníkov DOD predsa nezaujíma, že večer máme nejakú oslavu. Sú tu teraz, a teraz sa treba ukázať. Poldeň plný tvorivého pohybu, v hlavách napätie predošlých nácvikov a vedomie, čo všetko ešte príde večer! Malá pravdepodobnosť, že sa všetko stihne, veľké riziko nepríjemností – hustá atmosféra, krásna práca!

26. februára bol v našej škole naozaj pohyb, po dopoludňajšej generálke (vlastne dvoch, podarilo sa slušne zaplniť jedáleň v oboch plánovaných termínoch vystúpení) a potom, ako sa zreteľne ukázalo, že pripraviť si niečo v komornej atmosfére malej triedy a to isté prezentovať vo väčšom priestore plnom pohybu a napätia, sú dve rozdielne veci, ostávalo zosúladiť všetky zložky slávnostného programu. Bol totiž postavený tak, že akýmkoľvek omylom sa strácal zmysel celku, navyše divadelné scénky (dosť náročné obsahom aj rýchlym striedaním výstupov, rekvizít a kostýmov) sme prekladali prezentáciou modelov mapujúcich návrhársku prácu a úspechy modelárskeho odboru, ktorý dnes síce nemáme, ale veríme v jeho znovuzrodenie (v prípade záujmu žiakov) vo forme odborutextilné výtvarníctvo.Naše slávnostné tabule sú všeobecne známe, kto videl a ochutnal, vie, kto nie, aj tak si správnu predstavu takto sprostredkovane nevytvorí, takže odporúčam opýtať sa zúčastnených hostí, prípadne pozrieť fotografie na školskej stránke.

Prejavom úcty k vlastnej práci a k svojej škole je umožniť bývalým kolegom stretnúť sa v takejto atmosfére, poznať, že ich práca je viditeľná a inšpiratívna i dnes, nájsť sa na vystavených fotografiách a hrdo navzájom skonfrontovať svoje rodinné prírastky. Nikdy sa pri podobných akciách neskrývame za klišé slávnostnosti, za prirodzenú sentimentálnosť takýchto chvíľ, chápeme to vždy ako výzvu urobiť niečo zaujímavé, prekvapivé, ťažké, čo sa podarí len ak sme ochotnírobiť oveľa dlhšie a viac, ako musíme. To už dnes vôbec nie je jednoduché, a tak je z nášho pohľadu každá vydarená oslava zadosťučinením.

                                                                                                                                             M. Ondrejka

Naša stužková

Dňa 28.11. 2014 žiaci gymnázia, SPŠO a SOŠ prijali svoju stužku dospelosti. Začiatky boli ťažké, pre často meniace sa počty žiakov, peňazí, nedomyslenú miestnosť, hádky medzi sebou a veľa iného. Postupne sa však  blížil náš deň  a my sme si uvedomili, že ak sa nezačneme realizovať a niektorí žiaci nepôjdu, už nikdy nebude príležitosť napraviť to. A tak sa prihlásilo 18 žiakov a začalo sa to poberať tým správnym smerom. Každý z nás mal nejakú úlohu, všetci sme boli potrební a čas strašne rýchlo utekal. Každý deň sme trénovali, no ešte stále to malo nejaké tie chybičky. Však sme boli 4 triedy, bolo ťažké dohodnúť sa a vyhovieť každému. Všetko sme museli väčšinou 2x opakovať kvôli nepočujúcim . No aj tieto skúsenosti nám niečo dali. Boli sme si bližší, začali sme spolu viac spolupracovať, a dokonca niektorí žiaci, ktorí sa celých 5 rokov ani nepozdravili, sa začali spolu baviť. Dobré bolo, že na stužkovú išli aj takí žiaci, ktorí boli skôr utiahnutí a neistí, pretože aj ku nim sme si našli cestu a oni zistili, že na našej škole si nie je cudzí nikto. Bolo to iné v tom, že skoro na všetkých stužkových je 30 žiakov, jeden vyzbiera peniaze a nejakých 10 žiakov urobí scénky. U nás sme spolupracovali všetci, jeden išiel, kúpil, ďalší vybavil, iný vyzbieral peniaze a scénky robili  úplne všetci. V náš piatok sme prišli do jedálne mincovne, všetci sme boli krásni a sebaistí. Všetko bolo tak, ako to malo byť. Samozrejme, že boli aj trapasy, však gymnazisti od stresu ani nevystupovali, 2x sme zabudli na pána riaditeľa (čo nás ale mrzelo a napravili sme to improvizáciou), triednemu sme zabudli doniesť fotku, Miška si trošku vymenila text  atdˇ …

No decentne sme si vypili a zabávali sme sa až do rána do šiestej. Tancovali sme s rodičmi, učiteľmi a zabávali  sme sa ako jeden veľký kolektív. Myslím si, že rodičom, učiteľom a aj nám maturantom, utkvie v pamäti ” NAVŽDY SA ZACHOVÁ, TÁ NAŠA STUŽKOVÁ” !

Ingrid Jošková

Workshop Youth Employment Week

Postavenie mladých ľudí na trhu práce v Európskej únii sa neustále zhoršuje, pričom Slovensko je na chvoste rebríčkov v oblasti nezamestnanosti mládeže v EÚ. V apríli 2013 prijala Európska únia program Záruky pre mladých, ktorý má zabezpečiť lepší prístup mladých ľudí k pracovným príležitostiam.

 Americká obchodná komora v SR, Nezisková organizácia EPIC a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže organizoval 12. Novembra 2014 v Žiline  workshop Youth Employment Week, ktorého sme sa ako študenti 5. TIS zúčastnili.

Cieľom workshopu bolo oboznámenie sa s novým programom Záruky pre mladých  a tiež oboznámiť sa s predstaviteľmi  podnikateľského sektora, predstaviteľmi štátnych a verejných inštitúcií ako aj neziskových organizácii aktuálnymi príležitosťami v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a ich financovanie.

Zapájali sme sa do aktivít, komunikovali sme s predstaviteľmi štátnych inštitúcií.

Vyjadrovali svoj názor na dané témy. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť takéhoto typu workshopu a veríme že účasť na ňom nám pomôže v ďalších našich krokoch profesionálneho života.

Michaela Ďuračková

17. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM – 25. 11. 2014

Už po tretíkrát sa žiaci odboru TIS zúčastnili medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Veľtrhu sa zúčastnilo 71 cvičných firiem s medzinárodnou účasťou.  Po slávnostnom otvorení veľtrhu nasledovali elektronické prezentácie a súťaže cvičných firiem.  Žiakov našej školy zaujala najmä cvičná firma, ktorá sa zaoberala  predajom pánskej značkovej módy.  Jednotlivé stánky pútali pozornosť svojou úpravou, vybavením, ponukou rôznych druhov výrobkov a služieb.

↑ Return to O škole

O nás

V našej škole môžu žiaci získať stredné vzdelanie na štyroch typoch škôl zastrešených jedným riaditeľstvom.

 • Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne
 • Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
 • Odborné učilište internátne

Základným predmetom činnosti školy je poskytovať stredné a úplné stredné vzdelanie žiakom so sluchovým postihnutím podľa Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách:

 • pripravovať žiakov pre štúdium na vysokých školách
 • zabezpečiť dobrú úroveň odborného vzdelávania s prihliadnutím na danosti, schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiakov

Na škole študuje vo všetkých typoch škôl  priemerne140 až 150 žiakov v tejto štruktúre odborov:

 • gymnázium
 • technické a informatické služby zamerané na odevníctvo
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • nábytkárska výroba – stolárstvo, nadstavbové štúdium
 • stolár
 • kuchár
 • maliar
 • krajčír – dámske odevy
 • obchodná prevádzka – príprava jedál
 • spracúvanie dreva – stolárska výroba
 • stavebná výroba – murárske práce
 • stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

V nasledujúcom období napriek klesajúcej demografickej krivke populácie a všeobecne klesajúcemu záujmu o štúdium v stredných odborných školách na Slovensku, chceme stabilizovať tento počet študentov a zamerať sa na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, zlepšovať materiálno – technické vybavenia a priestorové podmienky školy.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

Záujmové aktivity:

Budú prebiehať predovšetkým uplatňovaním vzdelávacích poukazov v záujmových krúžkoch:

 

 1. Krúžok informatiky
 2. Stolno-tenisový krúžok
 3. Volejbalový krúžok
 4. Hokejbalový krúžok
 5. Kulturistický krúžok
 6. Biliardový krúžok
 7. Výtvarný krúžok
 8. Dramatický krúžok
 9. Krúžok internetu v DM
 10. Krúžok anglického jazyka pre začiatočníkov
 11. Krúžok nemeckého jazyka pre začiatočníkov

 

Súťaže:

Škola sa so svojimi žiakmi aktívne zapája do súťaží obvodného a celoštátneho významu. V nedávnej minulosti naši žiaci reprezentovali školu na súťaži Mladý módny tvorca „Zlatá Fatima“ v Trenčíne, kde niekoľkokrát získali popredné umiestnenie.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú Celoštátnych súťaží praktických zručností a odborných vedomostí, kde tiež dosahujú výborné výsledky. Preto sa chceme i naďalej zapájať do všetkých súťaži, ktoré budú podporovať a rozvíjať talent a schopnosti našich žiakov.

 

Športovo-turistické akcie

Okrem športových školských súťaží chceme pripraviť pre žiakov školy aj rôzne športovo-turistické podujatia, ktoré by napomáhali rozvíjať nielen fyzickú zdatnosť žiakov, ale aj spolupatričnosť a vzájomné kolektívne spolunažívanie. Časť podujatí vyplýva aj z učebných osnov predmetu  telesná vychova a plánov predmetovej komisie prírodovedných predmetov a metodického združenia školského internátu.

Budú to predovšetkým tieto podujatia:

 • účelové cvičenia zamerané na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníka,
 • telovýchovno-výcvikový plavecký kurz pre žiakov 1.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz pre žiakov 2.ročníka v rozsahu 5 dní po 7 hodín,
 • realizácia kurzu na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníkov v rozsahu 3 dni.

 

Exkurzie

Exkurzie sú dôležitým nástrojom nielen pre fixáciu poznatkov získaných na hodinách teoretického a praktického vyučovania, ale aj pre získanie nových poznatkov, technických, technologických riešení, ktoré sa uplatňujú v aktuálnom čase v profesijnej praxi.

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

Takéto podujatia stmeľujú spolupatričnosť žiakov a zamestnancov školy a sú najvýraznejším propagačným nástrojom školy vo vzťahu k verejnosti. Upevňujú kultúrne, estetické a etické hodnoty, rozvíjajú tvorivosť žiakov. Plánujeme realizovať tieto podujatia:

 • imatrikulácie – privítanie prvákov na našej škole,
 • vianočná akadémia žiakov v školskom internáte,
 • Deň otvorených dverí ,
 • propagačné výstavy a prehliadky činnosti učebných a študijných odborov v základných školách a na regionálnych podujatiach – „STREDOŠKOLÁK“