2. kolo prijímacích skúšok

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, že

druhé kolo prijímacích skúšok

pre šk. rok 2017/2018 sa uskutoční 20. júna 2017 o 8:30 hod. v budove našej školy.

 

V prípade záujmu o štúdium v danom odbore, zákonný zástupca podá prihlášku na tunajšiu školu najneskôr do 19. júna 2017.