2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta v odboroch:
Gymnázium

Stredná odborná škola:
Stolár
Kuchár

Odborné učilište:
Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
Služby a domáce práce
Stavebná výroba – murárske práce