A opäť Stredoškolák

29. november 2022

Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sme sa opäť zúčastnili v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom na tradičnej novembrovej akcii Stredoškolák.

Podujatie organizačne zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom.

Žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ sme sa snažili prezentovať našu školu a jej jednotlivé odbory. A tých, ktorých sme zaujali, sme pozvali na 9. decembra  na Deň otvorených dverí, počas ktorého sa môžu presvedčiť, že naša škola im naozaj má čo ponúknuť.

BA