Akčná mládež – Mikulášsky deň

Dňa 6. 12. 2013 navštívil našu školu Mikuláš. Od rána obdarúval všetkých dobrých študentov a zamestnancov školy, dokonca navštívil aj pracovisko odborného výcviku a dielne. Túto akciu sme zorganizovali prostredníctvom projektu KomPrax – „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ , z ktorého nám bola poskytnutá finančná čiastka na zakúpenie tovaru určeného na túto akciu.

Hlavným cieľom tohto projektu bolo zapojiť študentov do nejakej spoločnej činnosti v škole, zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu a prehlbiť ich nie veľmi dobré vzťahy.

Myslím si, že zámer sa podaril, o čom svedčia aj nástenky s odkazmi. Boli by sme veľmi radi, keby sa táto akcia opakovala rok čo rok.

realizačný tím malého projektu

pod vedením M. Görögovej