Riaditeľské pochvaly

Vyhodnotenie 1. polroku školského roku 2022/2023 bolo výnimočné. Pretože až 8 žiakov získalo pochvalu od riaditeľa školy.Za reprezentáciu školy pri príležitosti 100. výročia založenia SOŠ:Maxim Majer 4.KCHRóbert Suchý 4.KCHPatrik Meszároš 3.SErik Zlichovec 2.SSamuel Zaťko 1.SZa úspešnú účasť v súťaži FINKVÍZ:Stanislav Bátora 2.SElizabeth Viktória Daubnerová 2.GYMChiara Račková 2.GYM

Dištančné vzdelávanie

Od 19.12 2022 do 22.12.2022 prechádzajú všetci žiaci školy na dištančnú formu vzdelávania z prevádzkových dôvodov. Žiaci sa budú vzdelávať doma podľa pokynov učiteľov jednotlivých predmetov. Štandardné vyučovanie začne po vianočných prázdninách 9.1.2023 (pondelok).

100 rokov od založenia školy

V týchto dňoch uplynulo krásnych 100 rokov od založenia Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici. Toto významné výročie si včera na pôde školy pripomenuli terajší aj bývalí zamestnanci spolu s pozvanými hosťami. Ako v slávnostnom príhovore k prítomným konštatoval riaditeľ školy Jozef Ličko, škola za tie roky vychovala  viac ako 2 700 absolventov, ktorí mali k dispozícii sedem učebných a štyri …

Chcem vedieť viac

Fotoriport z DOD

9. 12. 2022

Deaflympijské dni 2022 – druhý diel

29. – 30. 11. 2022 Tak ako organizátori sľubovali v októbri, zišli sa účastníci Deaflympijských hier 2022 koncom novembra opäť.  Tentokrát  sa pavúkmi kvalifikácií aj play off zápasov v bedmintone aj florbale prehrýzali naši chlapci v rovnakom počte ako v prvom kole, len s menšími obmenami v nominácii. Žiada sa mi napísať, že išli len tí, ktorí prešli vražednou kvalifikáciou, ale …

Chcem vedieť viac

Červené stužky

12. 2022 16. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky na našej škole vyvrcholil dnes rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. V čase od októbra do 1. decembra sme sa zapojili do viacerých aktivít v rámci kampane. Prvá aktivita – októbrová – bola zameraná na zhotovenie nástenky, ktorá informovala o poslaní kampane Červené stužky a o probléme …

Chcem vedieť viac

FiNN kvíz

Nadácia NN ľudom  pripravila 23. 11. 2022 prostredníctvom aplikácie EduPage  súťaž pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl s názvom FiNNkvíz. Účelom tejto nadácie je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Do tejto súťaže sa zapojili aj študenti 1. S, 2. S, 2. GYM.  Súťaž bola plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti.  Študenti hravou formou získali  nielen nové …

Chcem vedieť viac

A opäť Stredoškolák

29. november 2022 Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sme sa opäť zúčastnili v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom na tradičnej novembrovej akcii Stredoškolák. Podujatie organizačne zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom. Žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ sme sa snažili prezentovať našu školu a jej jednotlivé odbory. A tých, ktorých sme zaujali, sme …

Chcem vedieť viac

Celoslovenská súťaž Hlohovec 2022

V Hlohovci sa 22. novembra  konala Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť, ktorej cieľom bolo vzbudenie hlbšieho a systematickejšieho záujmu o slovenský jazyk a literatúru. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy. ZA

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023