Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2020/21

Informácie pre záujemcov o štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci,             Dávame vám do pozornosti najnovšie opatrenia MŠVVaŠ SR ohľadom prijimacieho konania : prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na šk. rok 2020/21 sa podávajú riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020 v prihláške nie je potrebnédokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania vzhľadom na zrušenie …

Chcem vedieť viac

Prerušenie vyučovania

Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24.3.2020 je prerušené vyučovanie na našej škole do odvolania.  

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom zverejňujeme Usmernenie pre školy a školské zariadenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Fašiang v škole

18. 2. 2020

Nezamestnanosť a príčiny nezamestnanosti mladých ľudí

Prednáška na tému Nezamestnanosť a príčiny nezamestnanosti mladých ľudí bola ďalšou v rámci kariérového poradenstva, ukutočnila sa 13. februára 2020. Medzi žiakov tried 1. KCH, 2. KCH, 3. KCH, 4. G, 3. PJ, 3. MR a 3. SB zavítal opäť pán Peter Csóri z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice, aby ich …

Chcem vedieť viac

Studená kuchyňa

Dňa 14. februára 2020 sa v priestoroch POV uskutočnila prezentácia projektu spojená s ochutnávkou na tému Jedlá studenej kuchyne. Súčasťou projektu bola príprava prezentácie a jedál: kuracia balotína, obložené chlebíky, vajíčkový šalát na zeleninovom hniezde, bryndzové chuťovky, syrová roláda, pečeňová paštéta s brusnicami, ktoré pripravili žiačky 3. PJ pod vedením majsterky odborného výcviku p. Drozdovej.                                                                                                                                            LO …

Chcem vedieť viac

Ocenenie

Pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici naša škola SOŠ pre ŽSPI v Kremnici získala  na slávnostnom programe ocenenie za výbornú spoluprácu a podporu matičnej činnosti v uplynulom období. Ďakujeme a veríme, že aj v budúcnosti naša spolupráca bude pokračovať.

Lyžiarsky kurz v Jasenskej doline

   3. 2. – 7. 2. 2020 Jasenská dolina je z pohľadu lyžiara krásne miesto, keď sa však pozeráte cez okno, po ktorom stekajú prúdy vody, vychádzate každú polhodinu z chaty dúfajúc, že to, čo hučí, je potok, nie nekonečný lejak, začnete byť zúfalí a čas beží… Našťastie sa ochladilo, dážď sa zmenil na sneh a v zrýchlenom režime sme …

Chcem vedieť viac

Práca hrou

Dňa 6. februára 2020 našu školu navštívili žiaci 5. ročníka základnej školy na Angyalovej ulici v rámci spolupráce predmetov technika na ZŠ a odborný výcvik na SOŠ. Žiaci si pod pozorným dohľadom žiakov 3. KCH pripravili šišky. MJ