Červené stužky – 15. ročník

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Do 15. ročníka sa prihlásila aj naša škola. Od októbra do 1. decembra nás čaká množstvo zaujímavých aktivít.

September – mesiac finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je základom úspešnej finančnej budúcnosti. Čím lepšie sú Vaše vedomosti z oblasti financií, tým jednoduchšie a správnejšie viete rozhodovať o tom, ako s nimi naložíte.  V rámci mesiaca finančnej gramotnosti, si žiaci  našej školy otestovali svoje finančné vedomosti vypracovaním  online  FQ testu, ktorý pripravila nadácia PARTNERS v spolupráci so spoločnosťou PARTNERS GROUP SK.  FQ test pomohol žiakom odhaliť, ako sú …

Chcem vedieť viac

Prvá exkurzia nového odboru na OU

Dňa 23. 9. 2021 sa žiačky 1. SDP zúčastnili exkurzie v obchode s galantériou a látkami v Kremnici. Žiačky spoznávali drobnú textilnú prípravu /stužky, tkaničky, gombíky, zipsy, nite, bavlnky, ihly…/, krajčírske pomôcky /meradlo, náprstok, špendlíky…/, rôzne druhy bavlnených, vlnených látok, druhy výplňového a lepivého materiálu, ktoré sú  potrebné pri opravách alebo zhotovovaní odevov. Na nasledujúcej hodine technológie odievania …

Chcem vedieť viac

Eko Alarm

Naša škola sa v tomto šk. roku zapojila do projektu Eko Alarm, v rámci ktorého sme rozšírili systém zberu triedeného odpadu. Získali sme do tried nádoby na trojzložkový triedený zber. Modré na papier, žlté na plast a hnedé na zmesový odpad. Všetky koše, ktoré sme získali sú vyrobené z druhotných surovín (napr. zo zubných kefiek) …

Chcem vedieť viac

Samotestovanie Ag testom na COVID – 19

Každý žiak  školy, ktorého rodič prejavil záujem, dostal 25 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek a návod na použite. Domáce samotestovanie žiakov odporúčame realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy. Vykonanie a výsledok samotestovania,  je nutné nahlásiť buď prostredníctvom Edupage v časti ŽIADOSTI/HLÁSENIA pod názvom Domáci AG test …

Chcem vedieť viac

Otvorenie šk. roka 2021/22

A je to tu!2. septembra 2021 o 8.00 hod sa otvoria brány našej školy pre všetkých našich študentov.Pri vstupe do budovy školy musia mať všetci žiaci prekryté dýchacie cesty a musia predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom. Vyhlásenie si môžete stiahnuť z odkazu nižšie.Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Koniec šk. roka 2020/21

Prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin, plné zdravia a oddychu. Tešíme sa na vás v septembri v novom šk. roku.   

Deň detí na našej škole

Pri príležitosti MDD sa žiaci SOŠ a OUI so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami zúčastnili slnečného turisticko-športového poldňa, počas ktorého, samozrejme, dodržiavali bezpečnostné proticovidové opatrenia 🙂 

Posledné zvonenie na SOŠ

28. máj 2021 bol dňom posledného zvonenia žiačok 4. KCH triedy. Po príhovore riaditeľa školy si žiačky prevzali koncoročné vysvedčenia a poslednýkrát sa rozlúčili so svojimi vyučujúcimi. Všetkým našim absolventkám želáme na ďalšej ceste životom veľa šťastia a vytrvalosti.                                                                                                                                  LO

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta v odboroch:Gymnázium Stredná odborná škola:StolárKuchár Odborné učilište:Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedálSlužby a domáce práceStavebná výroba – murárske práce