Červené stužky

17. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil aj na našej škole rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek dnes 1. decembra v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Úlohy rozdávať stužky a informovať o kampani všetkých žiakov školy sa veľmi šikovne zhostila trieda 2. S.

Imatrikulácie u stolárov

Aj tento rok sme prijímali do cechu stolárskeho chlapcov z 1. S. Aby sa mohli stať právoplatnými členmi, museli splniť na pohľad jednoduché úlohy, ktoré si vylosovali. Pílenie, pribíjanie klincov či dlabanie. Lenže nástroje boli tupé a nezvyčajné. Tak sa im úlohy dosť ťažko plnili. Nakoniec svoje úlohy všetci úspešne zvládli a slávnostne boli prijatí do cechu stolárov. …

Chcem vedieť viac

Stredoškolák

Dňa 28. novembra 2023 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom Centrum poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom usporiadalo v spolupráci so žiarskym MsKC 25. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – servis profesijných informácií pre voľbu povolania žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ŠZŠ, na ktorom sa už tradične zúčastnila aj naša škola. Cieľom organizátorov podujatia je poskytnúť aktuálne informácie …

Chcem vedieť viac

Deň otvorených dverí

Plavecký výcvik

O účinnosti plávania z hľadiska motoriky, koordinácie, kondície, svalovej činnosti, držania tela, rehabilitácie, dýchania … netreba hovoriť, neexistuje asi univerzálnejšia pohybová aktivita (v porovnaní s behom zapája viac svalových partií a nezaťažuje kĺby). Súčasťou vzdelávania a výchovy sú isté  pohybové zručnosti, ktoré sú jednoducho nevyhnutné – ktorý neplavec nezažil aspoň raz v živote trápny slalom výhovoriek, keď nechcel či nemohol …

Chcem vedieť viac

Príprava občerstvenia

Dňa 16.11. 2023 oslavovala Spojená škola internátna v Kremnici 120. výročie svojho založenia. Odbor na našom OUI – práca pri príprave jedál – sa podieľal na príprave občerstvenia.

Sadenie žltých krókusov

14. 11. 2023 V septembri sa aj naša škola prihlásila do projektu Krókus/Šafran, ktorý začal v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich štátov. Na Slovensku ho zastrešuje SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. V októbri sme dostali zásielku s cibuľkami žltých krókusov a inštrukcie k realizácii projektu. Sadením žltých krókusov si pripomíname všetky deti, ktoré zahynuli počas …

Chcem vedieť viac

Svetový deň výživy

Pri príležitosti Svetového dňa výživy žiaci (2.PJ triedy) po roku opäť pripravili množstvo zdravých a chutných jedál pre všetkých prvákov našej školy. K lepšiemu uvedomeniu si a zhodnoteniu našich zaužívaných stravovacích návykov nám všetkým pomohla aj odborná prednáška zameraná na zdravú výživu detí a mládeže p. Malatincovej z RÚVZ v Žiari nad Hronom.

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov OU

Dňa 14. novembra 2023 sme sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť na Spojenej škole v Hlohovci. Súťaže sa mohli zúčastniť najviac dvaja žiaci z každej školy, pričom v každej kategórii boli hodnotení ako jednotlivci. Škola, ktorá mala súťažiacich v oboch kategóriách, bola hodnotená aj ako družstvo. Tento rok sa súťaže zúčastnila len jedna žiačka z nášho odborného …

Chcem vedieť viac

Aj šváby vedia zaujať

Tak ako každý rok aj tento sme sa vybrali so žiakmi 1. ročníka v rámci predmetu biológia do prírodovedného múzea v Banskej Bystrici. Prezreli sme si stálu expozíciu, ktorá je zameraná na rastliny a živočíchy na území Slovenska. Veľmi zaujímavá však bola hlavne výstava švábov z celého sveta. Mohli sme vidieť šváby rôznych veľkostí aj sfarbenia. Dozvedeli sme sa, …

Chcem vedieť viac