Alkoholizmus

Žiaci  1. KCH, 1. PJ, 1. MR sa dňa  21. marca 2017  zúčastnili prednášky pod názvom Alkoholizmus. S danou prednáškou prišla žiakov oboznámiť p. Miroslava Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. So žiakmi boli preberané témy: čo je alkoholizmus, alkoholová závislosť, vývojové fázy alkoholizmu, alkohol – deti a mládež, flash – zážitok, príčiny a dôsledky alkoholizmu pre život človeka. Nakoľko v dňoch 12. – 18. marca 2017 na Slovensku už po piatykrát prebiehala akcia Týždeň mozgu, žiakom bola prezentovaná aj táto téma. Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

TA