Bez vody to nepôjde!

Uvedomili si to aj žiaci 1.TIS, 2. S a 3.S a zapojili sa do projektu s rovnakým názvom v rámci Národného projektu Komprax.

Jeho realizácia prebiehala 16. apríla 2015 v okolí nášho mesta. Poldeň sme strávili naozaj užitočne. Vyčistili sme studničky, pramene, časť Bystrického potoka a ich okolie od rekreačného zariadenia Toliar až po záhradkársku oblasť pod Grobňou. Chlapci sa skutočne pochlapili a vybudovali malú kamennú hrádzu na mieste, kde sa z lesného prameňa sezónne valí voda, alebo je plytké koryto úplne vyschnuté. Vytvorením jazierka vznikla malá vodná plocha, akých je akútny nedostatok v lesnom prostredí

Prostredníctvom vlastného aktívneho prístupu sme všetci prispeli svojou troškou k ochrane vodných zdrojov, prehĺbil sa v nás pocit spoluzodpovednosti za životné prostredie.

Dúfame, že podobná akcia sa stane pravidelnou súčasťou jarných aktivít na našej škole.

realizačný tím malého projektu