BOZP v kuchárskom odbore

V dňoch 3.9.2014 a 4.9.2014 prebehlo školenie  BOZP všetkých ročníkov kuchárskeho odboru v priestoroch POV formou prezentácie. Žiaci si takto lepšie dokážu zapamätať jednotlivé body dodržiavania bezpečnosti pri práci. V mesiaci september budú mať žiaci k dispozícii aj nástenku s výberom jednotlivých bodov z BOZP.