Category: Žiacke akcie

Červené stužky

17. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vyvrcholil aj na našej škole rozdávaním vlastnoručne vyrobených stužiek dnes 1. decembra v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Úlohy rozdávať stužky a informovať o kampani všetkých žiakov školy sa veľmi šikovne zhostila trieda 2. S.

Naše prvé výrobky

Keďže v prvom polroku tohto školského roku sme sa už učili väčšinou prezenčne, mohli sme konečne naše teoretické vedomosti uplatniť aj v praxi. S našimi majstrami sme vyrobili niekoľko praktických stolárskych výrobkov: stolček, schodíky, stojan na obrúsky aj ozdobnú skrinku.

Po získaní praktických zručností a teoretických vedomostí  budeme  formou súborných prác zhotovovať už nábytok. Ten vám tiež prostredníctvom našej webovej stránky radi ukážeme.                    

                                                                                                                      Žiaci 1.S a 2.S

Posledné zvonenie

17. 5. 2019

Aby mohlo niečo nové začať, musí sa niečo skončiť. Dnes sme my žiaci 5. TIS a 2. NS ukončili naše pôsobenie na škole prevzatím vysvedčení, naplno sme si užili zvuk školského zvončeka a teraz už „len“ ústne maturitné skúšky:-)) Držte nám palce.  Ešte raz ďakujeme.

maturanti z 5.TIS a 2.NS

Zem je len jedna

Dňa 15. marca 2019 bol vyhlásený celosvetový mládežnícky štrajk na podnet 16 ročnej Švédky Grety Thunbergovej, ktorá minulý rok v lete začala verejne bojovať proti znečisťovaniu našej planéty, za budúcnosť zdravšej zeme a klímy. Do štrajku sa zapojili študenti z mnohých krajín, medzi nimi aj štyri slovenské mestá: Bratislava, Žilina, Liptovský Mikuláš a Košice.

Aj my sme sa rozhodli podporiť tento štrajk formou prezentácií a filmu. Pripravili sme si dve témy: Plasty v oceánochGlobálne otepľovanie. V prezentáciách sme chceli upozorniť na hrozbu plastov vo vode, ale i na súši, ktoré nás úplne zaplavujú. Hovorili sme aj o rapídnom celosvetovom otepľovaní. Po prezentáciách sme si pozreli film od Erika Baláža – Strážca divočiny. Týmto dokumentom sme sa snažili ukázať krásy slovenskej prírody, ktoré si musíme vážiť, aby ostali pre ďalšie generácie.

                                                                                                                                 žiaci 3.G

 

Mikuláš opäť medzi nami

Dňa 6.decembra 2018 aj našu školu navštívil Mikuláš…

 

Deň narcisov 13. 4. 2018

Každoročne v apríli organizuje Liga proti rakovine verejnú finančnú zbierku  – Deň narcisov. Aj tento rok sa naša škola SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica, konkrétne naša trieda 1. KCH, do zbierky zapojila.  Každý, kto si v tento deň pripol narcis na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj keď v tento deň pršalo, myslím si, že sa nám podarilo vyzbierať finančné prostriedky,  ktoré môžu pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

Jakub 1. KCH

 

Mikuláš aj u nás…

Posledné zvonenie maturantov

5 rokov školskej dochádzky s skončilo. Už len skúška dospelosti nás delí od toho, aby sme navždy opustili brány školy. Držte nám palce.

Kubo

 

Výlety, výlety…

Výlety, výlety od piatku do nedele…  spieva sa v jednej pesničke pre pamätníkov. U nás na konci školského roka to boli výlety od utorka do stredy (teda 28. 6. a 29. 6. 2016), tieto dni triedni učitelia so svojimi žiakmi podnikali výlety do okolia Kremnice a niektorí aj ďalej.

OJ

 

Posledné zvonenie 5.TIS

Dňa 20. mája 2016 sa žiaci 5. TIS posledným zvonením lúčili so všetkými žiakmi a učiteľmi, s ktorými sa stretávali počas svojho päťročného štúdia. Po príhovore pána riaditeľa triedna učiteľka rozdala žiakom vysvedčenia, spolu s ostatnými učiteľmi popriali žiakom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.