Celoslovenská súťaž OU v Prakovciach, odbor: Obchodná prevádzka, príprava jedál,

V rámci celoslovenskej súťaže OU   v  Prakovciach sa umiestnilo naše družstvo na veľmi peknom 5. mieste.

V hodnotení jednotlivcov žiačka Zuzana Šarköziová, 1. PJ získala 353 bodov a umiestnila sa na 10. mieste.

Žiačka Anna Šarköziová, 2.PJ získala 364 bodov a umiestnila sa na 9. mieste.

V porovnaní so získaným počtom bodov súťažiacich   na 1 .mieste (405)  je umiestnenie našich žiakov  veľmi dobré.

neboli nájdené žiadne obrázky