Celoslovenská súťaž OU

Dňa 7. 11. 2019 sa žiačky 3. PJ Anna Mária Vajová a Radoslava Vlastimila Šarköziová pod vedením triednej učiteľky Bc. Marty Drozdovej zúčastnili Celoslovenskej súťaži zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore: 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál na Odbornom učilišti Mila Urbana v Námestove.

Dievčatá sa z 13 súťažných družstiev umiestnili na 3. mieste.

Súťaž prebiehala nasledovne:

  • v prvej časti absolvovali test zameraný na teoretické vedomosti
  • v druhej časti pripravovali pokrmy studenej kuchyne podľa zadania, preukázali svoje praktické zručnosti a kreatívne myslenie pri zhotovení chuťoviek, chlebíčkov a šalátu na zeleninovom hniezde.BA