Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese

Dňa 8. novembra 2012 sa žiačky 1.PJ obchodná prevádzka- práca pri príprave jedál- Katarína  Šarkoziová  a Andrea Kaločajová zúčastnili celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v Odbornom učilišti internátnom v Novej Vsi nad Žitavou. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, KŠÚ Nitra a Združenie odborných učilíšť Slovenska.

no images were found

Mgr. Darina Turčanová