Celoštátna súťaž OU na našej škole

V tomto školskom roku Celoštátnu súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál zorganizovala naša škola.

Vo štvrtok 25. apríla sa stretlo v priestoroch kuchárskej dielne 10 súťažných družstiev z týchto škôl: OUI Valaská, OUI Kremnica, SŠI Michalovce, OUI Poprad, OUI Želovce, OUI Nová Ves nad Žitavou, SŠ Hlohovec, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠI Tornaľa.

Súťažné družstvá si teoretické vedomosti preverili formou testu a praktické zručnosti preukázali na pracovisku, kde pripravili súťažné jedlo torteliny so špenátom a syrom Lučina. Porota ohodnotila výkony jednotlivých družstiev bodovaním. Víťazné družstvá získali hodnotné ceny a ostatní účastníci súťaže boli obdarovaní vecnými cenami.