Deaflympijské dni 2022

Popri všetkých negatívach spojených s koronavírusom  sa  absencia športových podujatí, a predovšetkým tých, čo sú mimo školy (čím ďalej tým lepšie), podpísala paradoxne pod chuť a ochotu žiakov obetovať hoci aj to osobné pohodlie, čo obostrelo všetky školské zariadenia ako smogový opar.

Deaflympijské dni 2022 v dňoch 4. a 5. októbra prišli naozaj vhod, okrem športových zážitkov výborné zabezpečenie –  strava, ubytovanie, program. Kto aspoň trochu pozná sluchovo znevýhodnených, vie, čo pre nich znamená na tri dni sa ocitnúť opäť v ilúzii zdravého komunitného študentského prostredia, v akom sa bežne pohybovali  ich rodičia v čase, keď sa koncentrovali do dvoch-troch škôl  pre nich štátom zriadených a zdobili napríklad aj športoviská zápalom a výkonmi, ktoré bežná populácia len ťažko pochopí.

Je dobré, že organizátori rozdelili program hier do dvoch celkov, motivácia práce na hodinách telesnej výchovy či v rámci záujmových krúžkov je výrazne vyššia. Bez ohľadu na  konkurenciu v jednotlivých disciplínach je u žiakov prirodzené podať vrcholný výkon, čo pri početnej diváckej kulise na špičkových športoviskách nie je vôbec jednoduché. Kto tam bol, videl a cítil, že išlo o skutočný šport a adrenalín, žiadna nevraživosť či neprajnosť – gratulácie a pochvaly bez ohľadu na školu, pohlavie či vek.  Tak opäť v novembri!

OD