Deň otvorených dverí

8. 12. 2023

Po roku mali záujemcovia o štúdium na našej škole a ich rodičia opäť  možnosť nahliadnuť do všetkých priestorov našej školy a oboznámiť sa s jednotlivými odbormi.

Mohli vidieť moderné technicko-materiálne vybavenie, v kuchárskej dielni si vyskúšali prípravu vianočných pochúťok, v stolárskej dielni výrobu vianočných ozdôb a oboznámili sa s rôznymi zaujímavými aktivitami, projektami a súťažami, ktorých sa naši žiaci počas roka zúčastňujú.

OJ