Deň otvorených dverí- internát

Dňa 29. 11. 2013 sa uskutočnil „ DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ“.  V tento deň otvoril náš internát svoje dvere „ Dokorán „  aby privítal všetkých záujemcov, ale aj širokú verejnosť. Žiaci ZŠ mali príležitosť vidieť priestory ŠI a zaujímavý program.

                                                                                                                                                                               Školský internát