Deň pre nás

Cieľom malého projektu Deň pre nás bolo žiakom Strednej odbornej školy pre ŽSPI ponúknuť priestor, v ktorom sa môžu lepšie spoznať. V rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, sme využili možnosť prehĺbiť vzájomné vzťahy. Spoločným posedením, prostredníctvom tvorivej činnosti, sme si zlepšili vzájomnú komunikáciu. Počas tejto jednodňovej aktivity, v duchu vianočnej atmosféry, si žiaci vyzdobili vianočný stromček, okná a chodby školy svojou vlastnou tvorbou. Realizáciou tohto projektu sa cieľ podaril naplniť dňa 13. 12. 2013.

Realizačný tím pod vedením

B. Dunčekovej