Diskotéka

Vo štvrtok 14. 11. 2013 sa v školskej jedálni uskutočnila  diskotéka  ku  „ DŇU  ŠTUDENSTVA „ ktorú zorganizovala žiacka samospráva ŠI pre všetkých ubytovaných žiakov. Zábava pri tanci a programe bola skvelá a bez problémov. Akcia splnila svoj cieľ, upevňovať kamarátske vzťahy.                        

                                                                                                                                                                              Školský internát