Dištančné vzdelávanie od 29. 3. 2021

So súhlasom zriaďovateľa – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva,  pokračujeme v dištančnom vzdelávaní aj od 29. 3. 2021 do 31. 3. 2021.