Dištančné vzdelávanie

Od 19.12 2022 do 22.12.2022 prechádzajú všetci žiaci školy na dištančnú formu vzdelávania z prevádzkových dôvodov. Žiaci sa budú vzdelávať doma podľa pokynov učiteľov jednotlivých predmetov. Štandardné vyučovanie začne po vianočných prázdninách 9.1.2023 (pondelok).