DOD na odbornom učilišti

7. 12. 2017

Žiaci odborného učilišťa sa ani tento rok nedali zahanbiť a žiakom špeciálnych základných škôl ukázali svoju prácu počas odborného výcviku a pripravili pre nich tvorivé dielne. Hoci odvážlivcov bolo pomenej, tí ktorí nabrali odvahu, ukázali, že z nich niečo môže byť :-).