DOD na SPŠO, SOŠ a gymnáziu…

 

7. december 2017

… bol plný návštev žiakov základných škôl, ich učiteľov, rodičov, bývalých absolventov. V sprievode našich učiteľov mali návštevníci možnosť nielen prezrieť si priestory školy vybavené najmodernejšou didaktickou technikou, ale aj vidieť prácu študentov odboru drevárska a  nábytkárska výroba  na predmete grafické systémy, študentov gymnázia na hodine informatiky, či úspechy cvičnej firmy študentov odboru technické a informatické služby.

Žiaci učebných odborov stolár a kuchár ukázali svoju šikovnosť na odbornom výcviku a pre odvážlivcov pripravili tvorivé dielne.