Drogy a ich miesto v súčasnom živote

Ďalšou zo série prednášok a besied v rámci prevencie bola prednáška na veľmi aktuálnu tému: DROGY  A  ICH  MIESTO  V SÚČASNOM  ŽIVOTE , ktorá sa uskuročnila dňa 17. januára 2013. Prednáška s besedou bola naplánovaná pre žiakov  3. ročníkov všetkých typov našich stredných škôl. Lektorkou bola pani Búryová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, ktorá sa snažila žiakom priblížiť následky zneužívania drog, aby žiaci pochopili, že lepšie je potlačiť svoju zvedavosť a nesiahnuť po droge ako si zničiť celý život.

Mgr.  Eva Cinkaničová