Evolúcia peňazí

Vďaka OTP PEADY nadácii pre finančné vzdelávanie mladých sme zažili úžasné dopoludnie. Blokové interaktívne vzdelávanie sme absolvovali  11. februára 2016 na tému EVOLÚCIA PEŇAZÍ. Aktivity sa striedali plynule jedna za druhou. Kto by si myslel, že sme len sedeli a počúvali, tak by sa veľmi mýlil. Tie 4 hodiny, ktoré sme spoločne s lektorkami strávili nám ubehli veľmi rýchlo. Najviac sa nám páčila hra na banku. Veľké vďaka lektorkám, nadácii OTP READY, ale aj našim učiteľom, ktorí nám toto vzdelávanie umožnili.

                                                                                              Žiaci odboru TIS