Exkurzia v elektrárni

Dňa 9. 6. 2014 sa žiaci tried 1.NS, 1.S a 2.S pod vedením p. učiteľky Čillíkovej zúčastnili odbornej exkurzie v 2. stupni elektrárne Kremnickej banskej spoločnosti. Žiaci mali možnosť vidieť a dozvedieť sa informácie o spôsobe výroby elektriny až po jej distribúciu do verejnej siete. Zistili, že „ pohonnou“ látkou v tejto elektrárni je voda z turčekovského vodovodu, dozvedeli sa informácie o Peltonových turbínach, ktoré sa tu používajú. Žiaci taktiež získali prehľad o základných elektrických strojoch ako sú turbína, generátor, transformátor a ich využití v praxi. Získané vedomosti sú vlastne doplnením vedomostí, ktoré žiaci získali na teoretickom vyučovaní predmetu fyzika.