Imatrikulácie u stolárov

Aj tento rok sme prijímali do cechu stolárskeho chlapcov z 1. S.

Aby sa mohli stať právoplatnými členmi, museli splniť na pohľad jednoduché úlohy, ktoré si vylosovali. Pílenie, pribíjanie klincov či dlabanie. Lenže nástroje boli tupé a nezvyčajné. Tak sa im úlohy dosť ťažko plnili. Nakoniec svoje úlohy všetci úspešne zvládli a slávnostne boli prijatí do cechu stolárov.

ČL