Imatrikulácie v kuchárskom odbore

Podľa niektorých strata času, podľa iných pomsta starších spolužiakov, podľa nás vstupenka do veselého učňovského života.

Dňa 9. novembra 2017 sa v priestoroch POV uskutočnili imatrikulácie prvých ročníkov kuchárskeho odboru. Žiaci 2. KCH prijímali nových adeptov do svojho kuchárskeho cechu.

Po krátkom príhovore Erika Grofčíka sa to všetko začalo. Triedy 1. PJ a 1. KCH plnili rôzne úlohy a predviedli aj svoje tanečné schopnosti, pri ktorých sme sa veru dosť nasmiali. Odmenou pre nich bol potlesk všetkých prítomných. Úlohy boli ľahké, zábavné a kreatívne. Spestrením tohtoročných imatrikulácií boli aj pantomimické scénky, ktoré si pripravili internátni žiaci pod vedením vedúcej výchovy pani  V.  Schwarzovej . Na záver boli všetci prítomní obdarovaní papierovými lienkami a kvetinkovými lízankami.

Teraz, keď je po imatrikuláciách, si prváci môžu bezpečne chodiť po chodbách školy a tešiť sa, že to už majú  za sebou.

BA