Kuchársky odbor- BOZP

V školskom roku 2013 /2014 všetci žiaci kuchárskych odborov absolvovali úvodné  školenie BOZP s využitím IKT. Školenie s využitím IKT / v rámci prezentácie / prebehlo v  dňoch 3.9.2012 a 4.9.2013 . Prednáška spojená s prezentáciou ukážok dodržiavania bezpečnosti pri práci na odbornom výcviku všetkých žiakov zaujala.Popri školení BOZP sa žiakom premietla aj prezentácia BYLINKOVEJ ZÁHRADY a SEPAROVANIE.