Kurz ochrany života a zdravia

15.,16. a 17. októbra sme absolvovali trojdňový kurz. Študenti sa prvý deň zúčastnili rozsiahlej prednášky o základoch prvej pomoci spojenou s resuscitáciou figuríny. Prednášku viedla p. Búriová s úradu verejného zdravotníctva. Za nepriaznivého počasia sme druhý deň kurzu strávili v priestoroch telocvične. Posledný deň nám počasie prialo a absolvovali sme náročnejší prechod Kremnickým pohorím.