MDD na OUI

Dňa 1. júna 2022 si žiaci 1. MR boli opekať v prírode a žiaci tried 1. PJ, 2. PJ  a 1. SDP sa zúčastnili niekoľkých exkurzií v meste Kremnica.

Navštívili miestne medovnikárstvo, v  múzeu si zastrieľali do historických terčov, v  galérii si pozreli rôzne ilustrácie známych rozprávok, v informačnom centre si prezreli výrobu  Atkáryho krumplí a v mincovni si pozreli expozíciu mincí a medailí.

                                                                                                                 BA