Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

Traja študenti našej SPŠO a SOŠ sa v dňoch 30. marca – 1. apríla zúčastnili medzinárodnej vedomostnej súťaži v anglickom jazyku. Usporiadateľom bola SOŠ pre ŽSPI Koceľova v Bratislave. Súťažiaci boli nielen zo Slovenska (Kremnica, Nitra, Prešov a Bratislava), ale aj z Českej republiky (Hradec Králové, Valašské Meziríčí ) a z Poľska (Krakov). Súťažilo spolu 14 študentov. Naši študenti – Dominika Paľová, Magdaléna Zboroňová zo 4.TIS a Ervín Puža z 3. S – bojovali po prvýkrát. Dominika získala v ťažkej konkurencii 6. miesto.
Táto súťaž nebola len o angličtine, bolo to príjemné stretnutie s inými nepočujúcimi študentmi, nadväzovanie kontaktov, priateľstiev, pre pedagógov výmena skúseností z praxe. Stredná škola v spolupráci so základnou školou pre nepočujúcich na Hrdličkovej pripravila zaujímavé workshopy o medzinárodnom posunkovom jazyku, prehliadku historických pamiatok hlavného mesta a nechýbala ani diskotéka.
Táto akcia bola nielen pre žiakov, ale aj pre nás pedagógov veľkým prínosom.
Tešíme sa na ďalší ročník, ktorého sa určite zúčastníme.

MR