Návšteva po rokoch

Trochu starší, ale stále tí istí…

41 rokov uplynulo od ukončenia ich štúdia na našej škole. Spomínali, tešili sa, obdivovali zrekonštruovanú a vynovenú budovu školy a my sa tešíme, akí úspešní ľudia sa z nich stali.

PP