Návšteva psychiatrickej nemocnice

Dňa 29. apríla 2013 žiačky 4. ročníka Gymnázia pre žiakov so sluchovým postihnutím internátneho v Kremnici s koordinátorkou prevencie navštívili Psychiatrickú nemocnicu v Kremnici. Zúčastnili sa skupinovej terapie, kde sa mohli porozprávať s pacientmi i terapeutmi. Žiačky sa aktívne zapájali do rozhovorov a jednoznačne obohatili skupinové sedenie o dobrú náladu a príjemnú pohodu.

Cieľom podujatia bolo zdôrazniť starostlivosť o naše duševné zdravie a zároveň zbaviť sa predsudkov, ktoré nám bránia vyhľadať odbornú pomoc, keď sa objavia psychické problémy.

Mgr. Eva Cinkaničová