Nezamestnanosť a príčiny nezamestnanosti mladých ľudí

Prednáška na tému Nezamestnanosť a príčiny nezamestnanosti mladých ľudí bola ďalšou v rámci kariérového poradenstva, ukutočnila sa 13. februára 2020.

Medzi žiakov tried 1. KCH, 2. KCH, 3. KCH, 4. G, 3. PJ, 3. MR a 3. SB zavítal opäť pán Peter Csóri z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice, aby ich bližšie oboznámil s danou problematikou. V priebehu prednášky žiaci odpovedali na kladené otázky. Na záver im bolo premietnuté krátke video, ako majú správne napísať životopis. 

                                                 TA