Return to O škole

Predmetové komisie

PK humanitných predmetov a TSV

Akcie: PK jazykov a komunikácie Akcie: PK humanitných predmetov a TSV Členovia PK Mgr. Andrea Ondrejková – predsedníčka PK Mgr. Martin Ondrejka Mgr. Jana Majerová Mgr. Katarína Weissová Mgr. Miloš Tatár  

PK odborov stolár, murár

  Archív: akcie PK odborov- stolár, murár Členovia predmetovej komisie   Predseda predmetovej komisie: Ing. Ingrid Čillíková Členovia predmetovej komisie: Ing. Jozef Ličko Bc. Valéria Gajdošová p. Ján Oravec p. Pavol Mojžiška

PK odboru kuchár, SDP

Archív: akcie PK kuchárskych odborov Členovia PK Predseda : Bc. Bosák Hanáková Alena Členovia : Bc. Jana Baranová Bc. Ingrid Májiková Bc. Marta Drozdová Bc. Mariana Zábradyová Ing. Ľubica Papšová Ing. Jana Lovčičanová

PK prírodovedných predmetov

Archív: akcie PK prírodovedných predmetov Členovia Predseda: Mgr. Viera Krásna Členovia: Ing. Ľubica Papšová Ing. Jana Lovčičanová Ing. Ingrid Čillíková Mgr. Miloš Tatár