↑ Return to O škole

Predmetové komisie

PK spoločenskovedných predmetov

Archív: akcie PK spoločenskovedných predmetov Členovia PK Mgr. Martin Ondrejka  (DEJ, OBN, ETV, TSV) – predseda PK Mgr. Darina Turčanová (OBN, ETV) Mgr. Martina Skaličanová (UKL) PaedDr. Robert Colotka (NV) Mgr. Miloš Tatár ((TSV) Mgr. Andrea Ondrejková (OBN, ETV)  

View page »

PK jazykov a komunikácie

Akcie: PK jazykov a komunikácie Členovia PK Mgr. Andrea Ondrejková (SJL) – predsedníčka PK Mgr. Martin Ondrejka (SJL, KMN) Mgr. Darina Turčanová (KMN, PNJ) Mgr. Jana Majerová (ANJ, KAJ) Mgr. Marta Medzihradská (ANJ) Mgr. Katarína Weissová (NEJ) Mgr. Martina Skaličanová (SJL)  

View page »

PK kuchárskych odborov

Archív: akcie PK kuchárskych odborov Členovia PK Predseda : Bc. Bosák Hanáková Alena Členovia : Adrián Májik Bc. Jana Baranová Bc. Marta Miartušová Bc. Ingrid Májiková Bc. Marta Drozdová Bc. Mariana Zábradyová Mgr. Darina Turčanová Ing. Ľubica Papšová Ing. Jana Lovčičanová Mgr. Martina Skaličanová

View page »

PK odborov stolár, murár

  Archív: akcie PK odborov- stolár, murár Členovia predmetovej komisie   Predseda predmetovej komisie: Ing. Ingrid Čilíková Členovia predmetovej komisie: Ing. Jozef Ličko Ing. Blažena Holicová Bc. Valéria Gajdošová p. Emília Povinská p. Viliam Briatka p. Ján Oravec p. Pavol Mojžiška

View page »

PK prírodovedných predmetov

Archív: akcie PK prírodovedných predmetov Členovia Predseda: Mgr. Viera Krásna Členovia: Ing. Ľubica Papšová Mgr. Jana Majerová Ing. Ingrid Čillíková Mgr. Darina Turčanová Mgr. Martina Skaličanová Mgr. Andrea Ondrejková

View page »

PK SPŠO

Akcie PK SPŠO Predseda: Mgr. Martina Skaličanová Členovia: Ing. Jana Lovčičanová Bc. Marta Miartušová

View page »