↑ Return to Predmetové komisie

PK spoločenskovedných predmetov

Archív: akcie PK spoločenskovedných predmetov

Členovia PK

  • Mgr. Martin Ondrejka  (DEJ, OBN, ETV, TSV) – predseda PK
  • Mgr. Darina Turčanová (OBN, ETV)
  • Mgr. Martina Skaličanová (UKL)
  • PaedDr. Robert Colotka (NV)
  • Mgr. Miloš Tatár ((TSV)
  • Mgr. Andrea Ondrejková (OBN, ETV)