↑ Return to Predmetové komisie

PK jazykov a komunikácie

Akcie: PK jazykov a komunikácie

Členovia PK

  • Mgr. Andrea Ondrejková (SJL) – predsedníčka PK
  • Mgr. Martin Ondrejka (SJL, KMN)
  • Mgr. Darina Turčanová (KMN, PNJ)
  • Mgr. Jana Majerová (ANJ, KAJ)
  • Mgr. Marta Medzihradská (ANJ)
  • Mgr. Katarína Weissová (NEJ)
  • Mgr. Martina Skaličanová (SJL)