↑ Return to Predmetové komisie

PK SPŠO

Akcie PK SPŠO

Predseda: Mgr. Martina Skaličanová

Členovia:

  • Ing. Jana Lovčičanová
  • Bc. Marta Miartušová