Return to Rok 2013

Faktúry 2013

Popis fakturovaného plnenia tak ako je
uvedený na faktúre
Celkováhodnotafakturovanéhoplnenia v sume,ako je uvedenána faktúre s DPH Dátum
doručenia
faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisís povinne zverejňovanouzmluvou Identifikáciaobjednávky, ak faktúrasúvisí s objednávkou
1  ZP – ŠJ záloha za 1/2013  133 €  4. 1. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zm. č. 9100096687
2  časopis – čo ma vedieť mz. účtovníčka  49,50 € 4. 1. 2013 Ajfa + Avis, s. r. o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436
3  časopis – Gastro  9,96 €  4. 1. 2013 L. K. Permanent spol. s. r. o. , Hattlova 12, 831 03 Bratislava
4  prenájom telocične  13 €  4. 1. 2013 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica
5  služby  Telefonica O2  10,16 €  4. 1. 2013  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
6  voda -ŠI  265,85 €  7. 1. 2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
7  voda – budova školy  406,06 €  7. 1. 2013  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
8 voda – POV 110,75 € 7. 1. 2013  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
9 reklama  – zlaté stránky 115,20 € 7. 1. 2013 Mediatel spol. s. r. o. , Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35859415
10 potraviny 210 € 8. 1. 2013 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
11. potraviny 210,90 € 8. 1. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
12. tel. hovory za 12/2012 88,36 € 9. 1. 2013 Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
13 el. energia – vyuč. 12/2012 383,66 € 9. 1. 2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
14 ZP – vyuč. 12/2012 3127,43 € 10. 1. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
15 potraviny 15,12 € 14. 1. 2013 Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
16 potraviny 119,20 € 15. 1. 2013 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
17 pranie prádla 131,30 € 15. 1. 2013 Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica
18 vyučtovanie el. energie -POV prepl.90,65 € 15. 1. 2013 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,  IČO: 36403008
19 potraviny 174,48 € 16. 1. 2013 Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
20 potraviny 193,96 € 16. 1. 2013 Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
21 el. energia – záloha 1/2012 1386 € 16. 1. 2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zm. 96801751
22 potraviny 244,13 € 16. 1. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
23 ochrana objektu – 1/2013 11,95 € 15. 1. 2013 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
24 kancelárske potreby 196,57 € 15. 1. 2013 Papera s. r. o. Čerešňova 17 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46082182
25 kancelárske potreby 24,62 € 15. 1. 2013 Papera s. r. o. Čerešňova 17 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46082182
26 služby virtuálnej knižnicez 12/2012 9,96 € 16. 1. 2013 Komenský s. r. o. Park Mládež 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
27 časopis – Fin. spravodajca 11,30 € 16. 1. 2013 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
28 záloha za ZP – 1/2013 4426 € 17. 1. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 zm. 5100000279
29 služby OPP a BOZP – 1/2013 159,34 € 17. 1. 2013 A.F.S. System – IPM s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica,  IČO: 36631370
30 čistiace potreby 181,59 € 18. 1. 2013 COOP Jednota Žarnovica, spotr. družstvo ul. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030
31 ZP – ŠJ vyučtovanie 14,93 € 18. 1. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 zm. 9100096687
32 toner 56 € 21.1. 2013 RNDr. chmúrová Miriam – SFINGA, Dolná 51/25 967 01 Kremnica, IČO: 33336750
33 potraviny 260,18 € 21. 1. 2013 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
34 potraviny 139,73 € 22. 1. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
35 potraviny 126,55 €  22. 1. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
36 potraviny 42,48 € 23. 1. 2013 Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
37 knihy – zákony 12,24 € 23. 1. 2013 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
38 potraviny 38,88 € 25. 1. 2013 SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 zmluva 0062011
39 náhradné diely na PC 329,60 € 25. 1. 2013 Elibos, s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
40 potraviny 261,09 € 1 2. 2013 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
41 potraviny 138,55 € 1. 2. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
42 potraviny 291,17 € 1. 2. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
43 potraviny 194,38 € 1. 2. 2013 Coolfood s. r. o. , P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
44 potraviny 591,31 € 4. 2. 2013 Landa- Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
45 potraviny 52,92 € 4. 2. 2013 Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
46 ZP – ŠJ 2/2013 129 € 4. 2. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 zm. 9100096687
47 služby O2 2,36 € 4. 2. 2013  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
48 ochrana objektu – 2/2013 11,96 € 5. 2. 2013 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
49 potraviny 79,28 € 5. 2. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
50 potraviny 200,20 € 6. 2. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
51 stravné lístky 606 € 6. 2. 2013 DOXX – Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
53 potraviny 51,84 € 7. 2. 2013 SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 zml. 0062011
54 tel. hovory 1/2013 98,23 € 7. 2. 2013 Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
57 el. energia – POV 657 € 7. 2. 2013 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zm. 62244321
58  el. energia -škola,ŠI, záloha  1072 €  7. 2. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zml. 9680175
 59  záloha za odber ZP za 2/2012  3958 €  20. 2. 2013   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zml. 5100000279
 60  potraviny  42,48 €  11. 2. 2013  Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 61  záloha za odber ZP za 3/2013  3958 €  11. 2. 2013    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zml.  5100000279
 62  vyúčtovanie spotreby el. en.1/2013  601,66 €  11. 2. 2013   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008   zml. 9680175
 63  vyúčt. spot. ZP za 1/2013  1879,40 €  11. 2. 2013     Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zml. 5100000279
64  potraviny  257,67 €  12.2. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 65  pranie prádla  247 €  12. 2. 2013  Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica,IČO: 00606987
 66  potraviny  442,05 €  13. 2. 2013  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
67  služby virtuálnej knižnice za 1/2013  9,96 €  14. 2. 2013  Komenský s. r. o. Park Mládež 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
 68  potraviny  310,51 €  19. 2. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 69  prenájom telocvične  13 €  15. 2. 2013 Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
 70  služby OPP a BOZP – 2/2013  159,34 €  19. 2. 2013 A.F.S. System – IPM, Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO. 36631370
 71  potraviny  290,06 €  20. 2. 2013   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 72 doplatok zdrav. poistenia – Union  101,64 €  20. 2. 2013  Union, zdravotná poisťovňa, Ul. Chrasteka, 967 01 Žiar nad Hronom
 73  potraviny  155,04 €  20. 2. 2013   Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
 74  potraviny  34,56 €  20. 2. 2013  SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  zml. 0062011
 75  potraviny  192,85 €  22. 2. 2013  Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
 76  potraviny  91,72 €  26. 2. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
77  kontrola výťahov  304,80 €  26. 2. 2013  EM-LIFT s. r. o. Mierova 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
 78  oprava stolíka  83,58 € 22. 2. 2013 Brik, a. s. Dolná 101/74, 967 01 Kremnica, IČO: 36045802
 79  potraviny  512,29 €  5. 3. 2013  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 80  potraviny  60,48 € 5. 3. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 81  ZP  ŠJ – záloha za 3/2013  121 €  4. 3. 2013      Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zm. 9100096687
82  elektro materiál na údržbu  65,76 €  4. 3. 2013  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
 83  školské tlačivá  31,62 €  5. 3. 2013  ŠEVT a. s. , Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
 84  tel. hovory – O2  27,58 €  5. 3. 2013   Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 85  potraviny  205,32 € 6. 3. 2013   Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
86  potraviny  302,51 €  6. 3. 2013    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 89  prenájom telocvične  6,50 €  6. 3. 2013  Kultúrne a informačné centrum , Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
90  potraviny  17,28 €  6.3. .2013   SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  zml. 00620111
 91  telefónne hovory za 2/2013  85,54 €  6. 3. 2013  Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 93  umývací prostriedok do umývačky  39,60 €  11. 3. 2013  Gastrolux s. r. o. Bytčická 72, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
 94 ochrana objektu za 3/2013  11,95 €  11. 3. 2013  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 95  vyučt. el. energie za 2/2013  495,74 €  11. 3. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zml. 96801751
96  záloha el. energie za 4/2013  2045 €  11. 3. 2013     Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zml. .  5100000279
97 vyučt. ZP za 2/2013  989,01 €  11. 3. 2013      Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zml. 5100000279
98  potraviny  214,90€  12. 3. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208  potraviny
99  ZP – ŠJ vyúčtovanie  prepl. 24,64 €  12. 3. 2013      Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zml. 9100096687
100  planie prádla  115,70 €  12. 3. 2013   Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica,IČO: 00606987
102 služby virtuálnej knižnice 9,96 € 8. 3. 2013  Komenský s. r. o. Park Mládež 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
 103  potraviny  30,24 €  13.3.2013    Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
104  potraviny  177,86 €  13. 3. 2013    Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
 105  záloha el.en. POV – 3/2013  657 €  15. 3. 2013    SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  zm. 62244321
 106  záloha el.en. škola – 3/2013  1321 €  15. 3. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zml. 9680175
 107  potraviny  138,14 €  19. 3. 2013    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 108  služby BOZP a PO – 3/2013  159,34 €  19. 3. 2013  A.F.S. System – IPM, Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO. 36631370
 109  potraviny  412,30 €  20. 3. 2013     Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 110  potraviny  254 €  20. 3. 2013     Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
 111  potraviny  45,36 €  21. 3. 2013     Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 112  daň z nehnutelnosti  4,954 €  21. 3. 2013   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 113  poplatky za odpady  736,02 €  21. 3. 2013    Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 114  potraviny  25,92 € 21. 3. 2013    SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 115  potraviny  314,35 €  21. 3. 2013      Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 116  programové vybavenie  83,65 €  22. 3. 2013  IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
117 potraviny 522,30 € 25. 3. 2013  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
118 toner 42 € 25. 3. 2013 RNDr. Chmurová Miriam – SFINGA, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33336750
119 potraviny 286,12 € 26. 3. 2013    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
120 potraviny 208,7 € 26. 3. 2013 Coolfood s. r. o. , P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
121 ceny na súťaž OU kuchár 81,94 € 26. 3. 2013 NAY a. s. tuhovská 15, Bratislava, IČO: 35739487
123 vybavenie do kuchyne POV 174,89 € 26. 3. 2013 AZM s. r. o. Laurinska 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35816023
124 knihy angličtiny 57,10 € 2. 4. 2013 Rrudolf dobrotka, Horná Ves 43, 967 01 Horná Ves, IČO: 44338058
125 OPP, handry 38 € 2.4.2013 Zuzana Nagyova – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
126 posedenie – deň učiteľov zo SF 475,27 € 3. 4. 2013 Michal Košik, Kollárová 566, 967 01 Kremnica, IČO: 43515428
127 ZP záloha ŠJ 4/2013 66 € 3. 4. 2013    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 zml. 9100096687
128 voda ŠI 234,02 € 3. 4. 2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
129 voda POV 99,50 € 3. 4. 2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
130 voda škola 452,29 € 3. 4. 2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
131 potraviny 213,88 € 3. 4. 2013  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
132 potraviny 15,12 € 4. 4. 2013  Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
133 členský príspevok 2013 100 € 8. 4. 2013 Združenie OU , Mierová 49, 982 01 Tornaľa, IČO: 35605065
134 utierky 185,40 € 8. 4. 2013 Štefan Drozd – SUKRODEV, dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715
135 služby O2 9,42 € 8. 4. 2013  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
136 potraviny 30,24 € 8. 4. 2013   SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
137 kancelárske potreby 238,26 € 8. 4. 2013 Papera a. r. o. , Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
140 záloha za el. en. POV – 4/203 657 € 8. 4. 2013      Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zml. 62244321
141 záloha za el. en. škola – 4/2013 1007 € 8. 4. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zml. 96801751
142 tel. hovory 3/2013 96,82 € 8. 4. 2013 slovak Telekom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
143 pranie prádla 269,10 € 8. 4. 2013 Psychiatrická nemocnica, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica, IČO: 00606987
144 potraviny 149,11 € 9. 4. 2013    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
145 potraviny 33,50 € 10. 4. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
146 el. energia  vyučt. 3/2013 349,42 € 10. 4. 2013   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 zml. 96801751
147 ZP vyučt. 3/2013 1315,57 € 10. 4. 2013    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 zml. 5100000279
148 ZP záloha -5/2013 1360 € 21. 5. 2013    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 zml. 5100000279
149 prenájom telocvične 13 € 5. 4. 2013 Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, IČO: 37999095
150 služby virtuálnej knižnice 3/2013 9,96 € 11. 4. 2013 Komenský s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
 152  potraviny  30,24 €  11. 4. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 153  potraviny  67,39 €  11. 4. 2013     Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
154  materiál na súťaž OU  48,89 €  11. 4. 2013  LUSILA s. r. o. Slavkovská 708, 06001 Kežmarok, IČO: 36485608
 155  ochrana objektu  11,95 €  15. 4. 2013     Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 156  páska do tlačiarne ŠJ  9,57 €  15. 4. 2013 Marian Ondrejka – Wtrade, Ul. Mikuláša Dohnányho 817/1A, IČO: 34933336
 157  výmena radiátorových ventilov v ŠI  909,05 €  15. 4. 2013  Milan Kapusta – KAMONT, Matunákova 380/8, 967 01 Kremnica
 158  víťazné poháre – súťaž OU  36,49 €  16. 4. 2013 Roman Bereš – Cyklo Santé, p. Krížku 386/11, 967 01 Kremnica, IČO: 17924367
 159  potraviny  5,24 €  16. 4. 2013 Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
160  potraviny  166,71 €  16. 4. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 161  elektro materiál  12,87 € 18. 4. 2013 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
162 potraviny 253,33 € 18. 4. 2013   Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
163 potraviny 274,72 € 18. 4. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
164 služby OPP a BOZP – 4/2013 159,34 € 17. 4. 2013 A.F.S. System – IPM, s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
165 čistiaci prostriedok 28,56 € 18. 4. 2013 Centralchem, s. r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
166 potraviny 25,92 € 18. 4. 2013   SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
168 potraviny 33,26 € 23.4.2013  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
169 potraviny 5,29 € 23.4. 2013  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
170 el. spotrebiče do POV – súťaž 528,98 € 23. 4. 2013 František Majtán – Euronics TPD, Palmovo 61, 851 10 Bratislava, IČO: 11790547
171 potraviny 116,25 € 23. 4. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
172 potraviny 240,50 € 24. 4. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
173 potraviny 144,65 € 24. 4. 2013   Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
174 potraviny 50,87 € 25. 4. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
175 podaná strava na súťaž OU 117,71 € 25. 4. 2013 SOŠ pre ŽSPI, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO: 163082
177 tlakový hrniec 75 € 25. 4. 2013 Ján Búry K + B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096
178 tonery, kan. potr. na súťaž OU 399,40 € 25. 4. 2013 RNDr. Chmurova Miriam – SFINGa, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33336750
179 ročný nájom 79,66 € 25. 4. 2013    Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
180 zákonné poistenie auta 97,75 € 25. 4. 2013 Kooperativa  poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 1,
181 zákon. poistenie prív.vozík 17,85 € 25. 4. 2013 Kooperativa  poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 1,
182 čistiace potreby 317,86 € 29. 4. 2013 COOP Jednota Žarnovica SD PJ, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030
183 potraviny 155,89 € 2. 5. 2013  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
184 potraviny 704,33 € 2. 5. 2013  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
185 potraviny 239,05 € 2. 5. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
186 potraviny 224,62 € 2. 5. 2013 Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
187 potraviny 234,10 € 2. 5. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
188 potraviny 37,80 € 6. 5. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
189 elektro materiál 59,71 € 6. 5. 2013 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
190 ZP 26 € 6. 5. 2013    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 zml. 9100096687
191 prenájom TV 13 € 6. 5. 2013 Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
192 potraviny 113,45 € 7. 5. 2013     Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
193 potraviny 114,40 € 7. 5. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
196 pranie prádla 202,80 € 7. 5. 2013 Psychitrická nemocnica Prof. Matulay, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica, IČO: 00606987
197 tel. hovory – 4/2013 98,58 € 7. 5. 2013  Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
198 potraviny 123,36 € 9. 5. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
199 potraviny 46,87 € 9. 5. 2013    SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 zmluva 0062011
200 ochrana objektu 11,95 € 9. 5. 2013    Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 202  služby virtuálnej knižnice-4/2013  9,96 €  10. 5. 2013  Komenský s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
 203  služby O2  16,02 €  10. 5. 2013  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
204  potraviny  22,68 €  13. 5. 2013    Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 205  el. energia vyučtov. 4/2013  267,78 €  13. 5. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zml. 96801751
 206  ZP – vyučtovanie 4/2013  989,06 €  13. 5. 2013     Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256  zml. 5100000279
 207  ZP záloha ZP-6/2013  1160 €  13. 5. 2013    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256   zml. 5100000279
209  potraviny  235,68 €  16. 5. 2013   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 210  el. energia 5/2013 záloha POV  657 €  10. 5.2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zml.62244321
211  el. enrgia 5/2013  škola záloha  1001 €  10. 5. 2013   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zml. 9680175
 212  farby na odborný výcvik  160,80 €  17. 5. 2013  Marek Sekaj, Dolná 67j/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
213 BOZP a PO za 5/2013 120 € 17. 5. 2013 A.F.S. System s. r. o. Dolná 4 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
214 toner T-1620 zborovňa 59,62 € 17. 5. 2013 Copyline s.r.o. Jána Kozáčeka 7 960 01 Zvolen, IČO: 36029254
215 elektro materiál 12,81 € 20. 5. 2013 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
216 potraviny 175,37 € 21. 5. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
217 potraviny 26,78 € 21. 5. 2013   SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370 zml. 0062011
218 kontrola výťahov 216 € 20. 5. 2013  EM-LIFT s. r. o. Mierova 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
219 potraviny 173,34 € 21. 5. 2013     Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
220 potraviny 122,11 € 22. 5. 2013   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
221 potraviny 45,36 € 23.5. 2013    Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
222 pracovné oblečenie 106 € 23. 5. 2013 Zuzana  Nagyová Azet, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
223 potraviny 89,95 € 23. 5. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
224 prenájom škortového zariadenia 150 € 28. 5. 2013 Kultúrne a informačné centrum Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
225 potraviny 146,82 € 29. 5. 2013   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
226 potraviny 170,65 € 29. 5. 2013    Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
227 potraviny 186,95m € 4. 6. 2013 Coolfood s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
228 materiál na údržbu 276,91 € 4. 6. 2013 Ján Búry K + B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 3332096
229 potraviny 177,84 € 4. 6. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
230 ZP ŠJ záloha za 6/2013 11 € 4. 6. 2013    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
231 oprava školského vozidla 370 € 4. 6. 2013 3 Miko s. r. o. Bartošová Lehôtka 142, 967 01 Kremnica, IČO:36053724
 232  potraviny  214,60 € 5. 6. 2013    Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
233  potraviny  30,24 €  5. 6. 2013     Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
234  záloha za odber el.ener. 6/2013  840 €  6. 6. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zml. 96801751
235  záloha za odber el.en. POV 6/2013  657 € 6. 6. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zml. 62244321
 236  potraviny  108,17 €  7. 6. 2013     Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
237  potraviny  42,98 €  7. 6. 2013     Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
238  potraviny  26,78 €  7. 6. 2013    SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  zml. 0062011
 242  virtuálna knižnica  9,96 €  7. 6. 2013   Komenský s. r. o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977
 243  ochrana aobjektu – 6/2013  11,95 €  7. 6. 2013      Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 320781
 244  tel. hovory – 5/2013  103,19 €  7. 6. 2013   Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 246  potraviny  540 €  11. 6. 2013   LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 247  potraviny  82,77 €  11. 6. 2013     Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 248  pranie prádla  146,60 €  11. 6.2013  Psychiatrická nemocnica, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica, IČO: 00606987
 249  služby O2  8,27 €  11. 6. 2013   Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 250  el. energia 5/2013 vyučt.  28,82 €  11. 6. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008  zml. 96801751
251 ZP 5/2013 vyučt. 262,17 € prepl. 11. 6. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
252 ZP záloha 7/2013 686 € 11. 6. 2013    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
253 potraviny 128,51 € 12. 6. 2013   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
254 potraviny 58,03 € 12. 6. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
255 prenájom TV za 5/2013 19,50 € 12. 6. 2013 Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo nám. Kremnica, IČO: 37999095
256  potraviny  42,30 € 13. 6. 2013    Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 257 čistiaca pena  60,98 €  14. 6. 2013  Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36840780
258  kominárske práce  60,90 €  14. 6. 2013  Toryský Milan Kominárske-murárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica, IČO: 34544984
 259  potraviny  64,98 € 18. 6. 2013    Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 260  elektro-material na údržbu  51,11 €  18. 6. 2013  Daniel Riebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
 261  služby BOZP za 6/2013  122,88 €  14. 6. 2013  A.F.S. Systém – IPM s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
262  potraviny  26,78 €  20. 6. 2013    SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
 263  potraviny  59,51 €  25. 6. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 264  potraviny  30,24 €  25. 6. 2013    Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 265  potraviny  60,64 €  26. 6. 2013  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
266 potraviny 55,73 € 1. 7. 2013    Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
267 potraviny 195,12 € 1. 7. 2013   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
268 potraviny 13,39 € 1. 7. 2013  SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
269 voda – POV 107,41 € 1. 7. 2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
270 voda – ŠI 223,84 1. 7. 201 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
271 voda – škol 465,07  € 1. 7. 2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica , IČO: 36644030
272 elektro material na údržbu 39,73 € 2. 7. 2013 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
275 potraviny 111,59 € 4. 7. 2013 Coolfood s. r. o. P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
276 potraviny 15,12 € 4. 7. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 278 záloha za el. en.za 7/2013  529 €  8. 7. 2013     Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
279  záloha za el. ener.POV – 7/13  657 €  8. 7. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
280  potraviny  644,17 €  9. 7. 2013  Landa – Michalikova Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 281  virt. knižnica – 6/2013  9,96 €  9. 7. 2013  Komenský s. r. o. , Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43906977
 282  ochrana objektu  11,95 €  9. 7. 2013  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1 967 01 Kremnica  IČO: 00320781
284  ZP -vyuč. 6/13škola,ŠI  -118,93 €  11. 7. 2013   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
 285  ZP – zál.8/13 škola, ŠI  683 €  11. 7. 2013   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
 286  Služby O2 -6/13  14,98 €  11. 7. 2013  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 287  el.en. vyuč. 6/13 škola, ŠI  45,25 €  11. 7. 2013   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 288  služby Slovak Telkom -6/13  89,45 €  11. 7. 2013  Slovak telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1P práce na verejnom obstarávaní za 2/2013, 3/2013, 4/2013 2197 € 11. 7. 2013 Ing. Adriana Ondríková, Partizánská 138/131, 967 01 Žiar nad Hronom  IČO: 41520700 Projekt – Mandátna zmluva
 289  tlačivá  168,58 €  17. 7. 2013 ŠEVT a. s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
 290  služby BOZP za 7/2013  120 €  17. 7. 2013  A.F.S. System – IPM s. r.o. Dolná 4 974 01 B. Bystrica, IČO: 36631370
 291  školenie dozor. výťahov  42€  17. 7. 2013  EM-LIft s. r. o. Mierová 8 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
 292  prenájom TV 6/13  19,50 € 17. 7. 2013  Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo nám. 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
293  ZP – ŠJ 1. pol. 2013 – vyučt.  97,20 € prepl.  29. 7. 2013   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
294 ZP – ŠJ – záloha  9 €  6. 8. 2013   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
297  Služby O2 – 7/13  5,68 €  6. 8. 2013   Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 299  pranie prádla  143 €  8. 8. 2013  Psychiatrická nemocnica Prof. Matulay, ČSA 234/139, IČO: 0606987
 300  služby Slovak Telecom 7/13  64,44 €  8. 8. 2013  Slovak telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 301  služby vir. kniž. za 7/2013  9,90 €  8. 8. 2013   Komenský s. r. o. , Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43906977
 302  ochrana objektu -8/2013  11, 95 €  9. 8. 2013  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 303  ZP za 7/13 vyučt. škola, ŠI  2,60 € prepl.  9. 8. 2013   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
 304  ZP zál. za 9/13, škola.,ŠI  1122 €  9. 8. 2013   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
 305  el. en. za 8/13 zál. POV  657 €  12. 8. 2013     Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
306 el. en. za 8/13zálˇ. škola, ŠI 521 € 13. 8. 2013    Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
307 revízia víťahov 216 € 13. 8. 2013  EM-LIft s. r. o. Mierová 8 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
308 el. en. za 7/13 vyučt.. škola, ŠI 6,39 € 14. 8. 2013   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
310 pranie prádla 222,30 € 19. 8. 2013  Psychiatrická nemocnica Prof. Matulay, ČSA 234/139, IČO: 0606987
311 služby BOZP 120 € 19. 8. 2013  A.F.S. System – IPM s. r.o. Dolná 4 974 01 B. Bystrica, IČO: 36631370
312 elektro material na údržbu 127,29 € 19. 8. 2013 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
313 webová stránka školy 56,81 € 19. 8. 2013 Websupport, s. r. o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928
314 potraviny 157,89 € 27. 8. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
315 potraviny 226,25 € 28. 8. 2013   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
316 potraviny 96,16 € 2. 9. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
317 potraviny 37,55 € 3. 9. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
318 ZP zál. ŠJ 9/13 18 € 3. 9. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
2P práce na verejnom obstarávaní za 6/2013 a 7/2013 1521 € 3. 9. 2013 Ing. Adriana Ondríková, Partizánská 138/131, 967 01 Žiar nad Hronom  IČO: 41520700 Projekt – Mandátna zmluva
320 potraviny 29,23 € 4. 9. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
321 potraviny 72,14 € 4. 9. 2013   Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
322 služby O2 6,72 € 4. 9. 2013  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
323 zál. za el. en. 9/13 škola, ŠI 1000 € 4. 9. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
324 zl. za el. en. POV – 9/13 657 € 4. 9. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
328 služby Slovak Telekom 68,80 € 9. 9. 2013 Slovak telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
329 pranie prádla 84,50 € 10. 9. 2013  Psychiatrická nemocnica Prof. Matulay, ČSA 234/139, IČO: 0606987
330 el. en. vyučt. 8/13 škola, ŠI 30,38 € prepl. 10. 9. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
331 ZP vyuč. 8/13 škola, ŠI 2,07 € 10. 9. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
332 ZP záloha za 10/13, škola, ŠI 2237 € 10. 9. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
333 potraviny 193,19 € 11. 9. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
334 potraviny 162,53 € 11. 9. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
335 služby vir. knižnice – 8/13 9,96 € 11. 9. 2013  Komenský s. r. o. , Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43906977
336 ochrana objektu 11,95€ 13. 9. 2013 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
337 potraviny 15,12 € 16. 9. 2013  Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
338 ZP vyučt. za 7,8/13 – ŠJ 15,58 € 17. 9. 2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
339 potraviny 72,25 € 18. 9. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
340 potraviny 466,86 € 18. 9. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
341 služby BOZP a PO za 9/13 178,63 € 18. 9. 2013  A.F.S. System – IPM s. r.o. Dolná 4 974 01 B. Bystrica, IČO: 36631370
342 potraviny 28,08 € 20. 9. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
343 štúdijné preukazy 14,96 € 20. 9. 2013 Enigma publishing. s.r.o.Hurbanova 15, 949 01 Nitra, IČO: 44542321
344 kancelárske potreby 115 € 20. 9. 2013 RNDr. Chmurová Miriam – Sfinga, Dolná ul. 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33336750
345 potraviny 22,68 € 23. 9. 2013  Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
346 potraviny 264,41 € 23. 9. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
347 potraviny 166,30 24. 9. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
348 potraviny 214,08 € 25. 9. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
349 potraviny 116,92 € 25. 9. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
350 vstupné do hradu -projekt 258 € 25. 9. 2013 SNM Múzeum Červený Kameň, 900 89 Častá, IČO: 00164721
351 voda – škola 3. kv. 2013 341,77 € 27. 9. 2013 SVPS a. s. Partizánská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
352 voda – ŠI, 3. kv.2013 198,36 € 27. 9. 2013 SVPS a. s. Partizánská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
353 voda – POV 3. kv. 2013 39,29 € 27. 9. 2013 SVPS a. s. Partizánská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 354  potraviny  166j,78 €  30. 9. 2013  Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
 355  potraviny  916,46 €  1. 10. 2013  Landa – Michalikova Dana, Skliarovo 112,962 11 Detva, IČO: 35195177
356 potraviny 122,49 € 1. 10. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
357 potraviny 207,71 € 2. 10. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
358 potraviny 251,93 € 2. 10. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
359 ZP- záloha ŠJ za 10/2013 55 € 2. 10. 2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
360 prenájom telocvične 9/2013 19,50 € 3. 10. 2013 Kultúrne a informačné centrum , Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
361 knihy 116,10 € 3. 10. 2013 Rudolf Dobrotka, Horná Ves 43, 967 01, IČO: 44338058
364 služby O2 22,87 € 4. 10. 2013  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
365 potraviny 30,24 € 8. 10. 2013  Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
366 potraviny 144,73 € 8. 10. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
367 potraviny 31,68 € 8. 10. 2013 SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
368 potraviny 60,52 € 9. 10. 2013 Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
369 potraviny 163,85 € 9. 10. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
371 služby virtuálnej knižnice – 9/13 9,96 € 10. 10. 2013  Komenský s. r. o. , Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43906977
372 ZP – vyuč. za 9/2013 – škola, ŠI 181,87 € 10. 10. 2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
373 ZP – záloha za 11/13 -škola, ŠI 3079 € 10. 10. 2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
374 ochrana objektu – 10/2013 11,95 € 11. 10. 2013 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
375 záloha za odber el.en. POV – 10/13 657 € 11. 10. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
376 záloha za odber el. en.  škola, ŠI- 10/13 1232 € 11. 10. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
377 preprava autobusom – projekt 455 € 11. 10. 2013 Ján Paltrans, s. r. o. Sládkovičova 1856, 965 01 Žiar n/Hr. IČO: 47006480
378 preprava autobusom – projekt 650 € 11. 10. 2013 Ján Paltrans, s. r. o. Sládkovičova 1856, 965 01 Žiar n/Hr. IČO: 47006480
 379  služby za tel. hov. 9/2013  28,68 € 11. 10. 2013  Slovak telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 380  služby za tel. hov. 9/2013  17,87 €  11. 10. 2013  Slovak telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 381  služby za tel. hov. 9/2013  33,76 €  11. 10. 2013  Slovak telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 382  potraviny  7,56 €  14. 10. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 383  potraviny  202,43 €  15. 10. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 384  potraviny  58,03 €  16. 10. 2013  Sniežik s. r. o. Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 1, IČO: 44211481
 385  potraviny  326,40 €  16. 10. 2013  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
386 služby BOZP a PO 120 € 16. 10. 2013  A.F.S. System – IPM s. r.o. Dolná 4 974 01 B. Bystrica, IČO: 36631370
387 el. energia – vyučt. 9/2013 škola, ŠI 16,49 € prepl. 9. 10. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
388 potraviny 140,20 € 22. 10. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
389 potraviny 23,76 € 22. 10. 2013 SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
390 potraviny 368,80 € 23. 10. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 391  potraviny  15,12 €  28. 10. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
392  potraviny  481,14 €  28. 10. 2013 Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 393  potraviny  189,23 €  29. 10. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
394  potraviny  149,70  4. 11. 2013   Coolfood s. r. o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
395 potraviny  22,68 €  4. 11. 2013  Polnohospod. družstvo Lovčica-Trubín, IČO: 210447
 396  výmena pneumatík ZH 793 AJ  11,20 €  4. 11. 2013  Přibyl Květoslav , EX-O, dolná 56/35, 967 01 Kremnica, IČO: 35302542
397 asC Agenda – obnova rok 2014 189 € 4. 11. 2013 ASC applied Software consultants, s. r. o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
398 zákonná poistka – ZH 127 AM 126 € 4. 11. 2013 Kooperatíva poisťovňa a. s. Banská Bystrica, Nám. Šttefana Moysesa 9, IČO: 00585441
399 zemný plyn ŠJ – 11/2013 91 € 5. 11. 2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
 400  potraviny  305,12 €  6. 11. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 401  školenie  34 €  6. 11. 2013 AC vzdelávacia agentúra, P. O. box 53, 960 01 Zvolen, IČO: 47220937
405  ochrana objektu za 11/2013  11,95 €  7. 11. 2013  Mesto Kremnica, Štefanikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 406  telefonné hovory za 10/2013 -škola  46,03 €  7. 11. 2013  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 407  telefonné hovory za 10/2013 – ŠI  38,22 €  7. 11. 2013  Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
408  služby O2  16,80 €  6. 11. 2013  Telefonica Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 409  potraviny  202,56 €  11. 11. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
410  potraviny  22,68 €  11. 11. 2013    Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
 411  kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov  451,71 €  11. 11. 2013  Jozef Kopčan – NOVA, Ludvíka Svobodu 153/21, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35301937
412  služby virtuálnej knižnice – 10/2013  9, 96 €  11. 11. 2013  Komenský s. r. o. Park Mládeže l, 040 01 Košice, IČO: 43908977
 413  elektrická  energia  za 10/2013  prepl. 146,59 €  11. 11. 2013   Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 414  zemný plyn za 10/2013  508,62 €  12. 11. 2013  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
 415  zemný plyn za 12/2013 – záloha  3514 € 12. 11. 2013   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/e, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256
 416 potraviny  137 €  12. 11. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 417  pranie prádla  45,50 €  12. 11. 2013  Psychiatrická nemocnica Prof. Matulay, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica, IČO: 00606987
418 potraviny 281,79 € 13. 11. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
419 prenájom telocvične za 10/2013 26 € 13. 11. 2013 Kultúrne a informačné centrum, Štefanikovo námestie 35/44,967 01 Kremnica, IČO: 37999095
420 záloha za odber el. energie  za 11/2013 1405 € 13. 11. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
421 záloha za odber el. energie POV za 11/2013 657 € 13. 11. 2013  Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
422 predplatné časopisu Histor. revue – 2014 30 € 11. 11. 2013 Mediaprint -Kapa, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO. 35792281
423 materiál na údržbu 242,53€ 18. 11. 2013 Ján Búry, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
424 odborná prehliadka výťahov 216 € 19. 11. 2013 EM-LIFT s. r. o. Mierova 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
425 služby BOZP za 11/2013 120 € 19. 11. 2013 A.F. S. System – IPM s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
426 časopis mzdy, práca – 2014 53, 21 € 20. 11. 2013 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
427 potraviny 37,80 € 21. 11. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
428 potraviny 324,25 € 21. 11. 2013 Ryba Košice spol. s. r. o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
429 čistiace potreby 437,30 € 21. 11. 2013 COOP Jednota, spotr. družstvo, ul. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030
430 stravné lístky 758,40 € 21. 11. 2013 DOXX-Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
431 potraviny 240,36 € 21. 11. 2013   Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
432 potraviny 26,87 € 21. 11. 2013 SHP a. s. Turčianske Teplice, Červenej armády 1191,039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
433 obnova programu – učtovníctvo 234,23 € 21. 11. 2013 ProCeS s. r. o. , Tajovského 2, 97401 Banská Bystrica, IČO: 31570879
434 služby virtuálnej knižnice – 1 polrok 2014 59, 76 € 25. 11. 2013  Komenský s. r. o. Park Mládeže l, 040 01 Košice, IČO: 43908977
435 umývací prostriedok pre ŠJ 41,76 € 25. 11. 2013 Gastrolux s. r.o. Bytčická 72, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
436 uverejnenie reklamy 60 € 26. 11. 2013 Globál 24 s. r. o. , Čučmianska dlhá 29, 04801 Rožňava, IČO: 44710798
437 nákup peny na umývanie rúk 60,98 € 27. 11. 2013 Hagleitner Service Center Bratislava, Elektrárenská l, IČO: 358410790
438 kancelárske potreby 355, 51 € 27. 11. 2013 RNDr. Chmurová Miriam – Sfinga, Dolná 51/20, 967 01 Kremnica, IČO: 33336750
439 potraviny 137,27 € 27. 11. 2013  Inmedia, spol. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
3P nákup kancelárskej techniky a materiálu 6884,30 27. 11. 2013 Ing. Miroslav Chmúra – CD, dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106 Projekt – Kúpna zmluva
440 potraviny 149,46 € 28. 11. 2013 Coolfood s. r. o. P. Križku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
441  farby  270,80 € 28. 11. 2013  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
442 ochranné pracovné pomôcky a oblečenie 483,90 € 28. 11. 2013 ZUzana Nagyova – AZET, M. Chrasteka 502/4, Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
443 potraviny 30,24 € 2. 12. 2013   Polnohospodárske družstvo, 966 23 Lovčica – Trubín, IČO: 210447
444 potraviny 543,98 € 2. 12. 2013 Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177