Return to Rok 2014

Faktúry 2014

Popis fakturovaného plnenia tak ako je
uvedený na faktúre
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum
doručenia
faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1.  virtuálna knižnica  za 12/2013  9,96 €  7. 1. 2014  Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice, IČO: 43908977
2.  potraviny  226,56 €  7. 1. 2014  Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
3. predplatné – časopis Verejná správa 78 € 7. 1. 2014 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
4. služby O2 25,12€ 7. 1. 2014 Telefonica Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
5. potraviny 7,56 € 7. 1. 2014 Polnohospodárske družstvo 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 210447
6. časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 € 7. 1. 2014 Ajfa + Avis s. r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436
7. voda – ŠI 201,05 € 7. 1. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
8. voda – škola 368,58 € 7. 1. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
9. voda – POV 141,47 € 7. 1. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
10. ZP – ŠJ záloha 114 € 7. 1. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
11. elektro materiál na údržbu 10,01 € 7. 1. 2014 Daniel Friebert,  Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
12. predplatné časopisu – Gastro 9,96 € 9. 1. 2014 L.K.Permanent spol. sr. o. o. Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782
13. potraviny 7,20 € 9. 1. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
14. prenájom telocvične za 12/2013 19,50 € 9. 1. 2014 Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
15. služby  Slovak Telekom za 12/2013 25,30 € 9. 1. 2014 Slovak Telekom a. s. , Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469
16. služby Sovak Telekom za 12/2013 37,85 € 9. 1. 2014 Slovak Telekom a. s. , Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35763469
17. ZP – škola , ŠI za 12/2013 1278,57 € 10. 1. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
18. el. energia –  škola, ŠI za 12/2013 15,82 € 10.1.2014 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
19. el. energia – záloha za 1/2014 972 € 13. 1. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
20. potraviny  297,67 €  15. 1. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 21.  ochrana objektu  11,95 €  15. 1. 2014  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
22. vyúčtovanie el. ener. za 12/2013 POV prepl. 264 € 16. 1. 2014 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
23.  záloha za odber ZP za 1/2014  3975 €  17. 1. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
24.  služby OOP a BOZP za 1/2014  120 €  20. 1. 2014 A.F.S. System – IPM s.r.o. Dolná 4 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
 25.  nákup ochranných prac. pomôcok  106,80 €  21. 1. 2014  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
 26.  potraviny  121,19 €  21. 1. 2014  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 27  potraviny  121, 50 €  21. 1. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 28  potraviny  37,64 €  21. 1. 2014   Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
29.  potraviny  107,33 €  21. 1. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 30.  potraviny  164,47 €  24. 1. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
31.  potraviny  7,56 €  24. 1. 2014  Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23, IČO: 00210447
 32.  potraviny  174,35 €  24. 1. 2014    Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
33. potraviny 23,76 € 24. 1. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
34. potraviny 147,83 € 24. 1. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
35. potraviny 30,24 € 24. 1. 2014  Poľnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23, IČO: 00210447
36. potraviny 138,68 € 24. 1. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
37. potraviny 66,98 € 28. 1. 2014   Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
38. potraviny 193,19 € 28. 1. 2014   Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
39. reklama v novinách 60 € 28. 1. 2014 Petit Press a. s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
40. potraviny 221,42 € 29. 1. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
41. potraviny 367,73 € 4. 2. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
42. potraviny 102,84 € 4. 2. 2014 Coolfood s.r.o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
43.  elekt. materiál na údržbu  31,71 € 4. 2. 2014  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
 44.  potraviny  131,54 €  4. 2. 2014    Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 45  potraviny  51,91 €  4. 2. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
46  potraviny  136,60 €  4. 2. 2014    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 47  potraviny  425,38 €  5. 2. 2014     Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 48  služby O2  13,94 €  5. 2. 2014  Telefonica Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 49  el. energia POV za 2/2014 – záloha  605 €  5. 2. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
50 el. energia škola a ŠI 2/2014 – záloha 972 € 5. 2. 2014 Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
53 prenájom TV za 1/2014 26 € 6. 2. 2014 Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo nám. 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
54 potraviny 22,68 € 7. 2. 2014  Poľnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23, IČO: 00210447
55 potraviny 37,80 € 7. 2. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
56 ZP záloha za ŠJ – 2/2014 110 € 4. 2. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
57 zasklenie okien 55,61 € 7. 2. 2014 STAS Valach Ján, Pod donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17797349
 58 inzercia školy  240 €  7. 2. 2014  Petit Press a. s. divízia týždenníkov o. z. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
 59 zákonná poistka – prívesný vozík  17,85 €  7. 2. 2014  Kooperativa poisťovňa a. s. Nám. Štefana Moysesa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00585441
 60 tel. hovory za 1/2014  33,79 €  7. 2. 2014  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 61  tel. hovory za 1/2014  37, 50 €  7. 2. 2014   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
62  potraviny  154,27 €  10. 2. 2014    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
63  zákonné poistenie za  školské vozidlo  97,75 €  10. 2. 2014   Kooperativa poisťovňa a. s. Nám. Štefana Moysesa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00585441
64  ZP za školu a ŠI za 1/2014-vyúčtovanie  589,57 €  10. 2. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
65 ZP za školu a ŠI za 2/2014  3558 €  10. 2. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 66  servisná o odborná prehl. výťahov  216 €  10. 2. 2014  EM-Lift s. r. o.
 67  potraviny  192,68 €  11. 2. 2014    Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 68  ochrana objektu za 2/2014 11, 95 €  11. 2. 2014  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO:00320781
69  potraviny  289,54 €  12. 2. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 70  potraviny  29,70€  12. 2. 2014   Poľnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23, IČO: 00210447
71 čistiace potreby 120,62 € 13. 2. 2014 COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, ul. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica, IČO: 00169030
72 vyúčtovanie spotr. el. energie za 1/2014 414,67 € 13. 2. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
73 el. materiál na údržbu za 11,82 € 24. 2. 2014  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
74 školské tlačivá 5,16 € 24. 2. 2014 ŠEVT a. s. , Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
75 služby BOZP a PO – 2/2014 120 € 24. 2. 2014 A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
77 potraviny 35,64 € 24. 2. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
78 potraviny 9,90 € 24. 2. 2014   Poľnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23, IČO: 00210447
79 potraviny 137,36 € 24. 2. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
80 poplatky za odvoz odpadu za rok 2014 736,02 € 25. 2. 2014  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO:00320781
81 potraviny 113,42 € 25. 2. 2014    Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
82 potraviny 109,18 € 3. 3. 2014 Coolfood s.r.o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
83 potraviny 118,39 € 3. 3. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
84 potraviny 280,69 € 3. 3. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
85 potraviny 29,70 € 3. 3. 2014   Poľnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, PSČ 966 23, IČO: 00210447
86 potraviny 170,62 € 3. 3. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
87 ZP – ŠJ za 3/2014 – záloha 104 € 3. 3. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
88 potraviny 184,33 € 4. 3. 2014   Inmédia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
89 potraviny 266,75 € 5. 3. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
90 el. energia – POV za 3/2014 – záloha 972 € 6. 3. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
91 el. energia – škola, ŠI – 3/2014 605 € 6. 3. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
92 pranie prádla 36,53 € 5. 3. 2014 Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka
97 prenájom telocvične 13 € 6. 3. 2014 Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo nám. 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37999095
98 služby O2 8,57 € 6. 3. 2014  Telefonica Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 100  materiál na údržbu 227,58 €  7. 3. 2014  Ján Búry K + B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
 101  tel. hovory za 2/2014 – škola  28,58 €  7. 3. 2014   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 102 tel. hovory za 2/2014 – ŠI  36,96 €  7. 3. 2014   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 103  potraviny  155,75 € 10. 3. 2014    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 104 servis kopirírovacieho stroja  35,20 €  10. 3. 2014  Copyline s. r. o. , Jana Kozáčeka 7, 960 01 Zvolen, IČO: 36029254
 105  vyúčtov. spotreby el. energie za 2/2014 škola, ŠI  234,73 € 10. 3. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 106  ochrana objektu za 3/2014  9,96 €  10. 3. 2014 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781,
107 materiál na údržbu 84,50 € 10. 3. 2014 Lumat spol. s.r.o. Partizánska 24/161, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31639666
108 záloha za ZP škola, ŠI za – 4/2014 1903 € 10. 3. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
109 vyúčtovanie ZP za 2/2014 škola, ŠI 230,86 € 10. 3. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
110 potraviny 11,88 € 10. 3. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
111 potraviny 122,91 € 11. 3. 2014 Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
112 oprava tel. ústedne 70 € 12. 3. 2014 Mazúr Róbert, Nevoľné 111, 967 01 Kremnica, IČO: 46911448
113 potraviny 49,50 € 13. 3. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
114 gastro rohož do ŠJ 178,13 € 13. 3. 2014 ROIN, s. r. o. Nitrianska 2694/93, 920 01 Hlohovec, IČO: 36287121
115 vyúčtovanie  spotreby ZP za 3/2014 3558 € 13. 3. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
116 mydlová pena 121,98 € 13. 3. 2014 Hagleitner Service Center Bratislava, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO. 35840790
117 potraviny 131,30 € 17. 3. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
118 služby OPP a BOZP za 3/2014 120 € 17. 3. 2014 a.F.S. System -IPM, s. r. o. Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
119 tlačiarenské služby – šeky na poplatky 25,07 € 17. 3. 2014 Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
120 obnova účtovného programu 83,65 € 18. 3. 2014 IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
121 potraviny 117,20€ 18. 3. 2014 Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
122 el. materiál na údržbu 10,87 € 18. 3. 2014 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
123 potraviny 31,68 € 20. 3. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370
124 potraviny 86,88 € 20. 3. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
125 potraviny 183,71 €  21. 3. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 126  potraviny  112,57 €  24. 3. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 127  členský príspevok – Združenie OU  100 €  24. 3. 2014  Združenie OU, Mierová 49, 983 01 Tornaľa, IČO: 35605065
128 potraviny 39,60 € 24. 3. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
129 potraviny 113,21 € 25. 3. 2014 Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
130 potraviny 150,50 € 26. 3. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
131 potraviny 86,28 € 27. 3. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
132 prenájom telocvične 26 € 38. 3. 2014
133 potraviny 271,31 € 1. 4. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
135 potraviny 122,43 € 1. 4.2014 Coolfood s.r.o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
136 potraviny 133,68 € 1. 4. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 137  potraviny  130,13 €  1. 4. 2014  Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
138 obedné menú – Deň učiteľov 638,82 € 1. 4. 2014 Michal Košík, Kollárová 566, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428
139 potraviny 228,74 € 2. 4. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
140 daň z nehnuteľnosti 4,954 € 3. 4. 2014 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781,
141 potraviny 33,84 € 3. 4. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
142 potraviny 15,30 € 3. 4. 2014   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
143 potraviny 37,08 € 3. 4. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
146 potraviny 54,58 € 4. 4. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
147 potraviny 23,76 € 4. 4. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
 148  O2  10,48 €  4. 4. 2014 Telefonica Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
149  ochranné prac. prostr.  37 €  4. 4. 2014  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
150  školenie o VO  39 €  4. 4. 2014  Ivana Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra, J. Kozáčeka 2115/12,  960 01 Zvolen, IČO: 47220937
151  potraviny  129,24 €  7. 4. 2014    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
152  el. energia – záloha POV za 4/2014  605 €  7. 4. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
153  el. energia – záloha škola a ŠI za 4/2014  972 €  7. 4. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 154  pranie prádla  128,83 €  7. 4. 2014  Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka
155  potraviny  184,55 €  8. 4. 2014   Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 156  potraviny  219,23 €  9. 4. 2014     Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 157  el. energia – vyučt. za 3/2014, škola, ŠI  221,42 € 9. 4. 2014     Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 158  vyúčt. spotreby ZP za 3/2014  60,22 € prepl.  9. 4. 2014   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
159 ochrana objektu 9,96 € 9. 4. 2014 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781,
160 prenájom rádiostanice – ochrana objektu školy 66,38 € 9. 4. 2014 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781,
161 tel. hovory za 3/2014 škola 43,97 € 9. 4.2014   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
162 tel. hovory za 3/2014 ŠI 54,38 € 9. 4. 2014   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
163 záloha ZP za 5/2014 1272 € 9. 4. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
164 materiál na údržbu  – oprava vody 78,32 € 10. 4. 2014 Lumat spol. s.r.o.  Partizánska 24/161, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31639666
165 materiál pre odbor kuchár – súťaž OU 240,77 € 10. 4. 2014 AZM s.r.o. Laurinska 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35816023
166 záloha za odber ZP ŠJ za 4/2014 57 € 11. 4. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
167 potraviny 25,38 € 11. 4. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
168 potraviny 76,12 € 11. 4. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 169  potraviny  69,32 € 14. 4. 2014     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
170 potraviny 70,42 € 14. 4. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
171 voda ŠI 185,96 € 14. 4. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
172 voda Škola 188,11 € 14. 4. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
173 voda POV 147,86 € 14. 4. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
174 služby OPP a BOZP – 4/2014 120 € 16. 4. 2014  A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
 175  potraviny  88,87 €  23. 4. 2014   Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 176  elektro materiál na údržbu  182,65 € 23. 4. 2014 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
 177 potraviny  168,55 € 23. 4. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 178  potraviny  88,93 €  23. 4. 2014  Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 179  ceny do súťaže OU – odbor kuchár  76,97 €  24. 4. 2014 František Majtán-Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547
 180  potraviny  31,68 €  24. 4. 2014  SHP a. s. Červenej armády 1191, 03901 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
 181  poháre pre víťazov – súťaž OU, odbor kuchár  42,60 €  24. 4. 2014  Roman Béreš-Cyklo Sante, P. Krížku 386/11, 967 01 Kremnica, IČO: 17924367
 182  materiál na súťaž OU  29,22 €  24. 4. 2014  Lusila, s.r.o. Slvakovská 708, 06001 Krežmarok, IČO: 36485608
183 nárezový stroj – súťaž OU 333,60 € 25. 4. 2014 GastroRex, s.r.o. , Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II, IČO: 35783052
184 potraviny 75,73 € 28. 4. 2014  Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
185 materiál na súťaž OU (utierky) 74,71 € 28. 4. 2014 Štefan Drozd – Súrkodev, dolná 43/9, 9367 01 Kremnica, IČO: 10934715
186 sporák skokeramický – súťaž OU 250 € 2. 5. 2014 František Majtán – Euronics TPD, Farskéého 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547
187 el. zásobník – byty 143,82 € 2. 5. 2014 Lumat spol. s.r. o. , Partizánska 24/161, 965 010 Žiar nad Hronom, IČO: 31639666
188 potraviny 105,99 € 2. 5. 2014 Coolfood s.r.o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
189 potraviny 78,85 € 2. 5. 2014   Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
190 potraviny 60,18 € 2. 5. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
191 scanner 75,50 € 2. 5. 2014 Elibos s.r.o., Opatovská 783/4,96501 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
192 potraviny 69,12 € 5. 5. 2014  Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
193 potraviny 31,69 € 5. 5. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
194 Služby O2 7,31 € 5. 5. 2014 Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848863
195 potraviny 8,46 € 5. 5. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
196 záloha za ZP – ŠJ za 5/2014 22 € 5. 5. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
199 prenájom telocvične za 4/2014 19,50 € 6. 5. 2014 Základná škola Pavla Križku, UL. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
200 záloha za odber el. energie škola, ŠI – 5/2014 972 € 6. 5. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
201 záloha za odbe el. energie  POV za 5/2014 605 € 6. 5. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
202 potraviny 151,04 € 7. 5. 2014   Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
203 potraviny 167,76 € 7. 5. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
204 služby Slovak Telekom za 4/2014 – ŠI 38,33 € 7. 5. 2014   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
205 služby Slovak Telekom za 4/2014 – škola 27,97 € 7. 5. 2014   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
206 potraviny 142,48 € 12. 5. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
207 potraviny 15,84 € 12. 5. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 03901 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
208 nákup rohože – kuchyňa 87,60 € 12. 5. 2014 Gastrolux, s.r.o. Bytčická 72, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
210 potraviny 210,72 € 12. 5. 2014  Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
211 potraviny 9 € 12. 5. 2014  Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
212 pranie prádla 39,95 € 12. 5. 2014 Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná  Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka 107, IČO: 46318593
 213  ochrana objektu – 5/2014  9,96 €  12. 5. 2014  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO:00320781
214 vyúčtovanie spotreby ZP za 4/2014 škola, ŠI 722,59 € 12. 5. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
215  záloha za odber ZP za 6/2014 škola, ŠI  1055 €  12. 5. 2014   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
216  nákup materiálu na výmenu umývadla v tiede  156,70 €  12. 5. 2014  Lasselsberger, s.r.o. Stará Vajnorská 1900/12, 831 04 Bratislava, IČO: 46450963
 217  potraviny  62,84 €  13. 5. 2014    Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
218 potraviny 231,85 € 14. 5. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
219 vyúčt.  spotreby el. energie za 4/2014, škola, ŠI -29,18 € prepl. 14. 5. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
220 strava na celoslov. súťaž OU – odbor kuchár 119,39 € 15. 5. 2014 SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica, IČO. 163 082
221  potraviny  60,54 €  15. 5. 2014 Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
222 potraviny 8,46 € 16. 5. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
223 kontrola  a servis výťahov 216 € 16. 5. 2014 EM-Lift s.r.o. Mierová 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
224 kancelárske potreby 222 € 16. 5. 2014 Ing. Miroslav Chmura – CD, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106
225 elektro materiál na údržbu 33,97 € 19. 5. 2014 Daniel Friebert, Veternjícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
226 služby OPP a BOZP za 5/2014 120 € 19. 5. 2014  A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
227 potraviny 135,28 € 19. 5. 2014  Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
228 potraviny 94,92 € 20. 5. 2014   Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
229 potraviny 188,75 € 21. 5. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
230 potraviny 54 € 22. 5. 2014  Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
231 potraviny 42,30 € 23. 5. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
232 potraviny 83,38 € 23. 5. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
233 potraviny 15,84 € 23. 5. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 03901 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
234 školské tlačivá 64,93 € 23. 5. 2014 ŠEVT a. s. Cementárenska 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
235 potraviny 48,05 € 23. 5. 2014 Chrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36008338
236 potraviny 190,33 € 26. 5. 2014  Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
237 potraviny 73,86 € 26. 5. 2014 Chrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36008338
238 kancelárske potreby 295,58 € 26. 5. 2014 Ing. Miroslav Chmúra – CD, Dolná ul. 51/25, 967  01 Kremnica, IČO: 33993106
239 potraviny 229,37 € 28. 5. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
240 zdravotnícky materiál 69,64 € 28. 5. 2014 Kremnica pharm s. r. o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 44185073
 241  potraviny  33,84 €  2. 6. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
242 potraviny 121,39 € 2. 6. 2014 Coolfood s.r.o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
 243  potraviny  174,17 €  2. 6. 2014   Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 244  potraviny  171,04 €  3. 6. 2014    Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 245  prenájom telocvične  19,50 € 3. 6. 2014 Základná škola P. Krížku, U. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
 246  potraviny  257,23 €  4. 6. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 247  školenie  48 €  4. 6. 2014  Domo-protection s.r.o. Mičinská cesta 9, 974 01 B. Bystrica, IČO: 46888608
 248  služby O2  10,09 €  4.6. 2014  Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848863
250  oprava školského auta  163,80 €  5. 6. 2014  3 Miko s.r.o. Bartošová Lehôtka, 967 01 Kremnica, IČO: 36053724
 251  potraviny  23,76 €  6. 6. 2014  SHP a. s. Červenej armády 1191, 03901 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
252 potraviny 73,49 € 6. 6. 2014 Chrien, spol. s.r.o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36008338
253 pranie prádla 62,54 € 6. 6. 2014 Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná  Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka 107, IČO: 46318593
254 ochrana objektu 9,96 € 6. 6. 2014 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781,
 257  potraviny  154,34 €  9. 6. 2014    Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 258  ZP – vyúčtovanie 5/2014 388,24 €  9. 6. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 259  ZP – záloha 7/2014  636 €  9. 6. 2014   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
260 El. energia – vyuč. 5/2014 -125,76 prepl. 9. 6. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
261 služby Slovak Telekom 34,27 € 9. 6. 2014  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
262 služby slovak Telekom 41,39 € 9. 6. 2014  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
263 potraviny 62,78 € 10. 6. 2014    Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
264 el. energia – predavok za 6/2014 972 € 10. 6. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
265 el. energia POV -predavok za 6/2014 605 € 10. 6. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 266  čistiace potreby  478,16 €  10.6. 2014  Coop Jednota Žarnovica, ul. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica,  IČO:169030
 267  potraviny  315,92  11. 6. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 268 potraviny  39,54 €  11. 6. 2014    Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 269  ZP – ŠJ za 6/7- 2014  10€  11. 6. 2014   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 270 revízia komínov  60,90 €  11. 6. 2014  Toryský Milan Kominárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 B. Štiavnica, IČO: 34544984
 271  potraviny  42,30 €  12. 6. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
 272  potraviny  73,79 €  12. 6. 2014  Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
 273  potraviny  133,55 €  17. 6. 2014    Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
274  potraviny  46,74 €  17. 6. 2014    Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
275 potraviny 248,88 € 18. 6. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
276 ochrana objektu – 6/2014 120 € 18. 6. 2014  A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
277 elektro- materiál 79,37 € 18. 6. 2014 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
278 sklenárske práce 28,57 € 18. 6. 2014 STAS Valach Ján, Pod Donatom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17797349
279 stavebný materiál pre odbor murár 36,79 € 18. 6. 2014 Lasselsberger s.r.o. , Stará Vajnorská 1900/12, 831 04 Bratislava, IČO: 46450963
280 potraviny 11,88 € 19. 6. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 03901 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
281 potraviny 23,76 € 19. 6. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 03901 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
282 potraviny 90,07 € 19. 6. 2014  Chrien, spol. s. r. o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO.36008338
283 poistenie výpočtovej techniky 73 € 20. 6. 2014 Poisťovňa Generali a.s. Agentúra B. Bystrica, J. Kráľa 1, 974 01 B. Bystrica,
284 potraviny 132,03 € 23. 6. 2014    Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
285 potraviny 46,02 € 25. 6. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
286 potraviny 23,62 € 25. 6. 2014   Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
287 potraviny 16,92 € 26. 6. 2014 Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
288 voda škola 426,56 26. 6. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
289 voda  ŠI 171,18 € 26. 6. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
290 voda POV 126,83 € 26. 6. 2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
291 potraviny 34,56 € 1. 7. 2014 SHP a. s. Červenej armády 1191, 03901 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
292  potraviny  125,36 €  1. 7. 2014  Coolfood s.r.o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
295  školské tlačivá  275,66 €  2. 7. 2014  ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica, IČO. 31331131
 296  potraviny  164,65 € 2. 7. 2014     Landa – Micháliková, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
297  elektro materiál  68,21 €  3. 7. 2014  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
298  obnova aSc Agendy z 2014 na 2015  189 €  3. 7. 2014  ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ,Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 361161
 299  O2 Slovakia – do 21. 6. 2014  14,30 €  4. 7. 2014 Telefonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848863
 300  potraviny  8,46 €  7. 7. 2014  Poľnohosp. družstvo Lovčica-Trubín,  IČO: 00210447
 301  prenájom telocvične – 6/2014  19,50 €  7. 7. 2014  Základná škola P. Krížku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
 302  pranie prádla  29,66 €  7. 7. 2014   Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka
 304  ochrana objektu 7/2014  9,96 €  8. 7. 2014  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781,
 305  keramické tabule  324 €  8. 7. 2014  Educas s.r.o. , Hloža 1221, 018 61 Beluša, IČO: 47393050
 306 stavebný  materiál pre odbor murár  1189,68 €  8. 7. 2014  A-Build, spol. s.r.o. Banská  cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065
307 vyúčtovanie spotreby  el. energie za 6/2014 prepl. 197,99 € 9. 7. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
308 tel. hovory – 6/2014 škola 45,11 € 9. 7. 2014  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
309 tel. hovory – 6/2014 ŠI 39,48 € 9. 7. 2014  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
310 ZP – vyúčtov. za 6/2014 škola, ŠI -51,40 € prepl. 9. 7. 2014   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
311 ZP – záloha za 8/2014 škola, ŠI 638 € 9. 7. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
312  záloha za odber el. ener. Škola, ŠI – 8/2014 972 € 9. 7. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
313 záloha za odber el. ener. POV – 8/2014 605 € 9. 7. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
314 nezúčtovaná platba z roku 2013 – projekt 493,21 9. 7. 201 Agentúra MŠ, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
315 služby BOZP, PO – 7/2014 120 € 28. 7. 2014 A.F.S. Systém – IPM, s. r. o. , Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36631370
316 oprava auta 58 € 28. 7. 2014 3 Miko s.r.o. B. Lehôtka 142, IČO: 36053724
317 revízia el. energie a bleskozvodov za rok 2014 799 € 28. 7. 2014 JTB s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO: 45351911
318 materiál na údržbu 208,90 € 28. 7. 2014 Ján Búry K + B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
 319  aktuálizácia odbornej prípravy – I. Fleško  20 €  29. 7. 2014  Ing. Antón  Adamec – RTZ, Ul. Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
320  preplatok ZP – ŠJ  -90,27 €  4. 8. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
321 odborná prehliadka výťahu 216 € 31. 7. 2014 EM-Lift s.r.o., Mierová 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
322 záloha za el. energiu – POV , 8/2014 605 € 5. 8. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
323 záloha za el. energiu- škola, ŠI, 8/2014 972 € 5. 8. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
326 ochrana objektu 9,96 € 4. 8. 2014 Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, IČO: 00320781
327  telefónne hovory – 7/2014  33,84 € 8. 8. 2014  Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
328  telefónne hovory 7/2014  23,46 €  8. 8. 2014   Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
329  služby BOZP a PO  120 €  18. 8. 2014  A.F.S. Systém – IPM s.r.o. Dolná 4, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36631370
330  pranie prádla  125,66 €  14. 8. 2014  Katarína Lepšíková, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 46318593
 331  záloha za ZP – ŠJ  9 €  12. 8. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
332  Služby O2 – 7/2014  8,83 €  12. 8. 2014  O2 Slovakia, s.r. o.  Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 333  záloha za ZP – 9/2014  1069 €  11. 8. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 334  vyúčtovanie ZP – 7/2014  -35 €, prepl. 7. 8. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 335  vyúčtovanie el. energie  – 7/2014  -522,82 €,prepl.  11. 8. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 337  potraviny  82,87 €  19. 8. 2014    Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 338  potraviny  47,50 €  20. 8. 2014     Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
339  doména skolaprespm.sk  14,76 €  20. 8. 2014  Websupport, s.r.o. Stareé grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928
 340  potraviny  56,94 € 21. 8. 2014  Landa Micháliková, Skliarovo 112, Detva, IČO: 35195177
341  potraviny  52,40 €  22. 8. 2014      Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
342  toner  62,34 €  20. 8. 2014  Copyline, s.r.o. Jána Kozáčeka 7, 960 01 Zvolen, IČO: 36029254
 343  potraviny  189,66 €  27. 8. 2014     Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
344  potraviny  124,56 €  2. 9. 2014     Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
345  nákup – drezovej batéria  165,11 €  2. 9. 2014  Lumat spol. s.r.o., Partizánska 24/161, Žiar nad Hronom, IČO: 31639666
 346  štúdijné preukazy  16,34 €  2. 9. 2014  Enigma publishing, s.r.o. Hurbanova 15, 949 01 Nitra, IČO: 44542321
 347  potraviny  90,43 €  2. 9. 2014 Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
348  záloha za el. en.  – 9/2014  972 €  3. 9. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
349  záloha za el. en. POV – 9/2014  605 € 3. 9. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
350  potraviny  117,94 €  3. 9. 2014  Inmedia, Námestie SNP 11, Zvolen, IČO: 36019208
351  potraviny  140,05 €  3. 9. 2014      Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
354  potraviny  75,36 €  5. 9. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
355  pranie prádla  41,56 €  5. 9. 2014   Katarína Lepšíková, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 46318593
356  telefónne hovory 8/2014  35,57 €  8. 9. 2014    Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
357  telefónne hovory 8/2014  33,84 €  8. 9. 2014    Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 358  aSc rozvrhy 2015  63 €  7. 9. 2014  ASC Applied Software Consultants, Bratislava, IČO: 31361161
 359  ochrana objektu  9,96 € 9. 9. 2014  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica, IČO: 00320781
360  potraviny  141,71 €  9. 9. 2014  Landa – Michalikova Dana, Skliarovo 112, Detva, IČO: 35195177
361  potraviny  202,69 €  10. 9. 2014      Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
362  materiál na výpočtovú techniku  77,07 €  10. 9. 2014  Elibos, s.r.o. Opatovská 783/4, Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 363  potraviny  111,50 €  11.9. 2014  Chrien, Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36008338
 364  potraviny  16,24 €  11. 9. 2014 Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
365 ZP vyúčtovanie 8/2014 160,78 € 10. 9. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
366 ZP predavok 10/2014 2142 € 10. 9. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
367 ZP záloha – 9/2014 ŠJ 19 € 10. 9. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
368 el. energia – vyučt. 8/2014 -472, 02 prepl. 10. 9. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
370 potraviny 87,32 € 12. 9. 2014   Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 371  potraviny  106,81  16. 9. 2014  Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 372  ZP – ŠJ vyúčtovanie  13,52 €  16. 9. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
373  nákup el. vykurovacích telies  371,54 € 16. 9. 2014  Sohars s.r.o., Jabloňová 14, Rimavská Sobota, IČO:36053198
374  nákup stravných lístkov  606 €  17. 9. 2014 DOXX – stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
 375  potraviny  117,91 €  17. 9. 2014    Inmedia, spol. s. r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 376  potraviny  367,97 €  17. 9. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
377  elektro materiál  48,10 € 17. 9. 2014  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1
378  potraviny  25,38 €  18. 9. 2014  Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
379  služby OPP a BOZPza 9/2014  185,02 €  12. 9. 2014 A.F.S. Systém – IPM s.r. o. , Dolná 4, 974 01 B. Bystrica
 380 potraviny  15,84 € 19. 9. 2014  SHP a.s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice
 381  potraviny  122,50 € 22. 9. 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 382  potraviny  107,46 € 23. 9. 2014  Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
383  potraviny  231,96 €  24. 9. 2014    Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 384  telefón 8/2014  11,57 € 24. 9. 2014  O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:35848863
 385  potraviny  16,92 €  25. 9. 2014  Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
386 ND do počítača 57,60 € 25. 9. 2014 elibos, s.r.o. , Opatovská 786/4, 965 01 Žiar nad Hronom
388 potraviny 149,89 € 1. 10. 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
389 potraviny 1. 10. 2014  Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
390 potraviny 140,29 € 1. 10. 2014 Coolfood s.r.o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica
391 nakúp propagačných tabul roll-up 223,18 € 1. 10. 2014 FaxCopy a.s. domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040
392 vodné – ŠI 161,71 € 1. 10. 2014 Stredoslov. vodár. prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36644030
393 vodné – POV 32,63 € 1. 10. 2014 Stredoslov. vodár. prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36644030
394 vodné – škola 189,96 € 1. 10. 2014 Stredoslov. vodár. prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica, IČO: 36644030
395 odborný seminár – registratúra 39 € 1. 10. 2014 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 37922190
396 potraviny 170,44 € 1. 10. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 397  potraviny 49,50 €  2. 10. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
398 elektro materiál 736,97 € 1. 10. 2014 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
399 potraviny 121,39 € 2. 10. 2014 Chrien, spol. s.r.o. , Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
400 pracovné oblečenie 119,40 € 2. 10. 2014 Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
 401  materiál pre odbor murár  40,24 €  2. 10. 2014  Lasselsberger, s.r.o. Stará Vajnorská 1900/12, 831 04 Bratislava
 404  nedoplatok na zdrav. poisťovni  278,11 €  3. 10. 2014  Všeobecná zdrvotná poisťovňa a. s. 965 01 Žiar nad Hronom
 405  prenájom telocvične za 9/2014  19, 50 €  3. 10. 2014  Základná škola Pavla Križku, UL. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica
 406  montáž pneumatík na školskom vozidle  31,20 €  3. 10. 2014  Přibyl Kvetoslav, Ex – O, dolná 56/35, 967 01 Kremnica, IČO: 35302542
 407  potraviny  57,24 €  6. 10. 2014  SHP a.s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske  Teplice
 408  potraviny 118,91 €  7. 10. 2014    Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 409  materiál pre projekt nadácie Pontís  26,40 €  7. 10. 2014 Rebus – reklama, s.r.o.  Stoličková 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644234
 410  potraviny  195,61 € 7. 10. 2014   Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
 411  ochrana objektu – 10/2014  9, 96 € 7. 10. 2014   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica, IČO: 00320781
 412  potraviny  159,74 €  8. 10. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
 414  telefónne hovory – 9/2014  47,71 € 8. 10. 2014     Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 415  telefónne hovory – 9/2014  43,33 €  8. 10. 2014     Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 416  pranie prádla  119,90 €  8. 10. 2014    Katarína Lepšíková, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 46318593
417 potraviny 103,67 € 9. 10. 2014 Chrien, spol. s.r.o. , Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
418 el. energia – 9/2014 -138,97 €, prepl. 9. 10. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
419 záloha za ZP – 11/2014 3031 € 9. 10. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
420 vyúčtovanie ZP za 9/2014 -60,08 €, prepl. 9. 10. 2014    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
421 potraviny 20,88 € 10. 10. 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
422 ZP ŠJ za 10/2014 57 € 9. 10. 2014   Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
423 materiál pre odbor murár 110,23 € 9. 10. 2014 Karol Mazúr, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
424 záloha za el. en.  – 10/2014 972 € 13. 10. 2014    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
425 záloha za el. en. – 10/2014 605 € 13. 10. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
426 potraviny 106,72 € 13. 10. 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
427 potraviny 33,84 € 13. 10. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
428 potraviny 14. 10. 2014   Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
429 predplatné práca, mzdy 59,87 € 14. 10.2014 Poradca podniakteľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina
430 preprava osôb a materil 400 € 14. 10. 2014 Miroslav Lupták – GAZ, Nevoľné 62, 967 01 Kremnica, IČO: 30176026
431 potraviny 115,78 € 17. 10. 2014 Chrien, spol. s.r.o. , Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
432
433 kopirovanie propagačných materiálov 25 € 18. 10. 2014 Ing. Miroslav Chmúra, dolná 51/25, 967 0l Kremnica, IČO: 33993106
434 potraviny 47,52 € 20. 10. 2014  SHP a.s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
435 potraviny 113,05 € 20. 10 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
436 tel. hovory O2 – 9/2014 18,53 € 20. 10. 2014  O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:35848863
437 mydlo pena 60,98 € 20. 10. 2014 Hagleiitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO:35840790
438 potraviny  147,43 € 22. 10. 2014   Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
439 potraviny 357,47 € 22. 10. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
440 potraviny 60,55 € 23. 10. 2014 Chrien, spol. s.r.o. , Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
441 potraviny 173,18 € 24. 10. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
442 havárijná poistka 227,23 € 24. 10. 2014 Generali Poisťovňa a. s. , Lieskovská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
443 zákonná poistka 109,25 € 24. 10. 2014 Generali Poisťovňa a. s. , Lieskovská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
444 potraviny 69,88 € 28. 10. 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
445 potraviny 43,96 € 28. 10. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
446 potraviny 126,79 € 28. 10. 2014   Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
447 program pre ŠJ 228 € 28. 10. 2014 SOFT – GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214
448 poistenie elektroniky 36 € 28. 10. 2014 Generali Poisťovňa a. s. , Lieskovská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
449 potraviny 220,92 € 29. 10. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
450 pneumatiky a disky na školské auto 553,99 € 29. 10. 2014 Generali Poisťovňa a. s. , Lieskovská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
451 potraviny 25,94 € 3. 11. 2014 Chrien, spol. s.r.o. , Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
 452  realizácia elektronickej aukcie  150 €  3. 11. 2014  Zetagroup consulting.s.r.o. , Zvolenská 10169, 036 01 Martin 1, IČO: 44694431
453 potraviny 25,36 € 3. 11. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
454 potraviny 110,27 € 3. 11. 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
455 potraviny 137,11 € 3. 11. 2014 Coolfood s.r.o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
456 služby O2 20,58 € 3. 11. 2014 O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:35848863
457 elektro-materiál 80,86 € 3. 11. 2014 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610863
458 zásobník na príbory 59,15 € 3. 11. 2014 Berdorf Sandrik s.r.o. Bystrická 1571, 96681 Žarnovica, IČO: 36639893
459 rezivo 503,64 € 3. 11. 2014 Rajčan, s.r.o.  č. 276, 965 01 Stará Kremníčka, IČO: 36697362
460 rezivo 201,26 € 3. 11. 2014 Jantar-wood, s.r.o. Kremnické Bane 29, 967 01 Kremnica, IČO: 36640344
470 materiál pre odbor murár 232,93 € 4. 11. 2014 Karol Mazúr, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
471 potraviny  103 € 4. 11. 2014   Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
472 potraviny 213,26 € 5. 11. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
473 el. energia záloha – 11/2014 972 € 5. 11. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
474 el. energia POV, záloha – 11/2014 605 € 4. 11. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
475 BOZP – 10/2014 84 € 6. 11. 2014 DoMo-Protection s.r. o. , Mičinska cesta 9, 974 01
B. Bystrica, IČO: 46888608
478 pranie prádla 28,33 € 7. 11. 2014    Katarína Lepšíková, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 46318593
479 ochrana objektu 9,96 € 7. 11. 2014 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
480 časopis Verejná správa 2015 78 € 7. 11. 2014 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
481 vyúčtovanie el. energie za 10/2014 111,06 € 10. 11. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
482 vyúčtovanie ZP za 10/2014 340,83 € 10. 11. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
483 časopis Historická Revue- 2015 33,60 € 10. 11. 2014 L.K. Permanent spol. s.r.o.  Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31352782
484 prenájom telocvične 19,50 € 10. 11. 2014 Základná škola Pavla Krížku, Ul. P. Krúžku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
485 záloha za ZP – 12/2014 3533 € 10. 11. 2014  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
486 potraviny 100,85 € 11. 11. 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
487 potraviny 18 € 11. 11. 2014   Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
488 doplnky do auta – Peugeot 254,66 € 11. 11. 2014 Auto print s.r.o. , Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen, IČO: 31584080
490 potraviny  288,58 € 12. 11. 2014   Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
491 potraviny 200,82 € 12. 11. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
492 záloha za ZP ŠJ – 11/2014 93 € 12. 11. 2014  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
493 tele. hovory – 10/2014 42,02 € 12. 11. 2014   Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
494  tel. hovory – 10/2014  71,65 €  12. 11. 2014    Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
495 potraviny 42,30 € 13. 11. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
496 potraviny 143,98 € 13. 11. 2014 Chrien, spol. s.r.o. , Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
498 utierky 98,75 € 14. 11. 2014 Štefan Drozd – súkrodev, dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715
499 potraviny 128,24 € 18. 11. 2014  Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 500  potraviny  171,20 €  19. 11. 2014    Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208
501  potraviny  233,72 € 19. 11. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
502  elektro-materiál 317,95 €  19. 11. 2014  Daniel Friebert, Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica 1
 503  potraviny  23,76 €  21. 11. 2014   SHP a.s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
504  vyúčtovanie spotreby el. energie POV -rok 2014  182,77 € 21. 11. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
505 potraviny 16,92 € 24. 11. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
506 potraviny  125,16 € 24. 11. 2014  Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
507 odvoz kuchynského odpadu 16,32 € 24. 11. 2014 Inta s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín,  IČO: 34129863
508 zariadenie do posilňovne 289 € 24. 11. 2014 Duvlan s.r.o. Textilná 5/897, 957 01 Bánovcenad Bebravou, IČO: 36811033
509 viazanie  kroniky 57 € 25. 11. 2014 Knihviazačstvo Kozet, Z. Kozáriková, SNP 90, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17798409
510 potraviny 118,57 € 25. 11. 2014 Inmedia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
511 potraviny 260,92 € 26. 11. 2014   Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
512 čistiace potreby 530,92 € 1. 12. 2014 Coop Jednota Žarnovica, spotr. družstvo, ul. Bystrická 44, 966 81 Žarnovica
513 záloha za el. energiu POV – 12/2014 605 € 1. 12. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
514 záloha za el. energiu škola  – 12/2014 972 € 1. 12. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
515 potraviny 117,49 € 1. 12. 2014 Coolfood s.r.o. P. Krúžku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO:45306184
516 tel. hovory  za 11/2014- O2 15,72 € 1. 12. 2014 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
517 potraviny  114,21 € 2. 12. 2014 Inmedia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
518 nákup elektro-materiálu na údržbu 72,82 € 2. 12. 2014 Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
519 nákup kancelárskych potrieb 359,29 € 2. 12. 2014 Ing. Miroslav Chmúra – CD, Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 33993106
520 preplatok Sociálnej poisťovni -103,44 € 1. 12. 2014 Sociálna poisťovňa, Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom,
521 potraviny 167,72 € 3. 12. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
522 potraviny  117,36 € 3. 12. 2014  Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
523 doplatok Sociálnej poisťovni 22,24 € 3. 12. 2014 Sociálna poisťovňa, Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom,
526 potraviny 29,82 € 4. 12. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
527 potraviny 19,80 € 4. 12. 2014  SHP a.s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
528 materiál pre odbor murár 278,60 € 4. 12. 2014 Karol Mazúr – Kami, Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
529 potraviny 142,43 € 5. 12. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
530 servisné prehliadky  výťahov 229,68 € 5. 12. 2014 EM-LIFT s.r. o. Mierova 8, 966 81 Žarnovica, IČO: 36016802
531 pranie prádla 27,14 € 5. 12. 2014 Katarína Lepšíková, Dolná Trnávka 107, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 46318593
532 ochrana objektu 9,96 € 5. 12. 2014 Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
533 materiál pre odbor murár 57,20 € 5.1 2. 2014 Karol Mazúr – Kami, Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
534 kontrola komína 60,90 € 5. 12. 2014 Toryský MIlan, kominárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica, IČO: 34544984
535 pracovné oblečenie 872,30 € 8. 12. 2014 Zuzana Nagyová – Azet, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
537 potraviny 100,35 € 8. 12. 2014  Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
538 umývací nerezový dres 222 € 8. 12. 2014 EM Consulting spol. s.r.o. Kalinčiakova 2, 974 05 Banská Bystrica 5, IČO: 36028932
539 prenájom telocvične 45,50 € 8. 12. 2014 Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
540 tel. hovory  za 11/2014 60,35 € 8. 12. 2014   Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
541 tel. hovory za 11/2014 46,16 € 8. 12. 2014   Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
542 časopisy – 2015 35 € 8. 12. 2014 Slovenská počta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
543 vyúčtovanie spotreby ZP – 11/2014 141,72 € 8. 12. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
544 poplatok za BOZP a PO – 11/2014 84 € 8. 12. 2014 Domo Protection s.r.o. , Mičinská cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
545 potraviny 189,44 € 9. 12. 2014 Inmedia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
546 nákup maliarskeho materiálu 419,89 € 9. 12. 2014 Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
546/a potraviny 180,24 € 10. 12. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
547 vyúčtovanie spotreby el. energie – 11/2014 202,38 € 10. 12. 2014   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
548 záloha za ZP -SJ 12/2014 110 € 10. 12. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
549 potraviny 25,38 € 10. 12. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447
550 potraviny 100,36 € 11. 12. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
551 potraviny 100,64 € 11. 12. 2014  Landa – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
553 nákup reziva 87 € 11. 12. 2014 Jantar-Wood s.r. o. Kremnické Bane 29, 967 01 Kremnica, IČO: 36640344
 554  servis  účtovného programu  237,50 €  11. 12. 2014  ProCeS s.r.o. Tajovského 2, 974 01 B. Bystrica, IČO: 31570879
 555  náhradné diely na PC  123,75 €  12 12. 2014  elibos, s.r.o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 556  materiál na údržbu  512,14 €  12. 12. 2014  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
 557  potraviny  65,13 €  17. 12. 2014  Inmedia, spol. s.r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 558  odber kuchynského odpadu  24,48 €  17. 12. 2014  Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
559  potraviny  214,33 € 17. 12. 2014  Ryba Košice spol. s.r.o. , Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522
560  servis + revíziu kotolne a tlakových nádob  644,40 €  17. 12. 2014  Ters systém, spol. s.r.o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
 561  nákup hoblovacích nožov do stol. diel.  140,22 €  17. 12. 2014  Železiarstvo Páleník, s.r. o. Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46330551
562  oprava el. rúry v POV  50,70 €  18. 12. 2014 Remeslo stv s.r.o. Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36057088
563 potraviny 84,79€ 18. 12. 2014 Coolfood s.r.o. , P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 45306184
564 potraviny 31,68 € 19. 12 2014   SHP a.s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske  Teplice, IČO: 31585370
 565  revízia hasiacich prístrojov  390,02 €  19. 12. 2014 Jozef Kopčan – NOVA, Ludvíka Svobodu 1531/21, 969 01 Banská Štiavnica 1, IČO: 35301937
 567  úradné meranie spotreby PHM  299,40 € 19. 12. 2014  Ing. Igor Šrobánek – O:P:C:D, Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
 569  montáž čipového systému do školskej jedálne  1102,20 € 19. 12. 2014  Soft -GL s.r. o. Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214
 570  náter strechy v POV  5135 €  22. 12. 2014  Ján Mazúr, Továrenská 648/5, 967 01 Kremnica, IČO: 41830717
 572  oprava  elektrického kúrenia v budove POV 10513,98 €  22. 12. 2014  Igor Bosák, Komenského 16/14, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37395572
 573  revízna správa k el. kúreniu – POV  180 €  22. 12. 2014  Igor Bosák, Komenského 16/14, 965 01 Žiar nad Hronom
574 materiál pre odbor murár 1969,30 € 22. 12. 2014 Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
575 potraviny 8,46 € 22. 12. 2014   Polnohospod. družstvo Lovčica – Trubín, IČO: 00210447