Return to Rok 2015

Objednávky 2015

Popis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1.  zdravotný materiána doplnenie lekárničiekl   100 €  3. 2. 2015  Lekáreň Dr. Maxa, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková, hospodárka
3.  zasklenie okien  80 €  12. 2. 2015   Ján Valach – STAS, 967 01 Žiar nad Hronom   Jana Kantáriková, hospodárka
4.  nákup materiálu na údržbu  420 €  11. 3. 2015 LUMAT spol. s. r. o. Partizánska  24/161, 967 01 Žiarnad Hronom   Jana Kantáriková, hospodárka
5  slávnostný obed na deň učiteľov  519,84 €  24. 3. 2015  Silvánius Polovnícka reštaurácia, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková, hospodárka
6  nákup – krovinorez, elektrický plotostrih  798 €  26. 3. 2015  Merkur Slovakia s. r. o.  Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikukáš  Jana Kantáriková, hospodárka
7  nákup vstupeniek na  koncert  8. 4. 2015  Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava  Jana Kantáriková, hospodárka
8  rohože do sprchy v ŠI  45 €  21. 4. 2015  Štefan Drozd – súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková, hospodárka
9  nákup piesku  pre odbor murár  72 €  28. 5. 2015  Effe s.r.o. Dolná 83/34, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková, hospodárka
10 zasklenie okien 25 € 7. 7. 2015 Stas Valach Ján, Pod Doatom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárka
11 objednávka štúdiných preukazov 15 € 29. 7. 2015 Enigma Publishing s.r.o. Hurbanova 15, 949 01 Nitra Jana  Kantáriková, hospodárka
12 tovar podľa výberu – farby, maliarsky materiál 200 € 24. 8. 2015 Marek Sekaj, Dolná 67/2, 96701 Kremnica, IČO: 35299282 Jana Kantáriková, hospodárka
13 kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov 37 € 26. 8. 2015 Milan Benča – Bensol , Lúčky 104 Jana Kantáriková, hospodárka
14 nákup paliet Storno objednávky
15 nákup farieb a sprejov – projekt Erasmus+ 32,70 € 22. 10. 2015 Marek Sekaj,Dolná 67/2,967 01 Kremnica Jana Kantáriková, hospodárka
16 servisná prehliadka vozidla Peugeot – ZH 597 BS 135 € 4. 11. 2015 Auto Print s.r.o. Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen Jana Kantáriková, hospodárka
17 nákup látky – projekt Erasmus+ 60 € 19. 11. 2015 Súkrodev – Štefan Drozd, dolná 43/9, 967 01 Krmenica Jana Kantáriková, hospodárka
18 čerpadlo do kotolne + výmena 650 € 30. 11. 2015 Ters systém, spol. s. r.o.  Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárka
19 kontrola  a revízia kotolne a tlakových nádob 575 € 2. 12. 2015 Ters systém, spol. s.r.o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárka
20 nákup svietidiel – projekt Erasmus+ 85 € 2. 12. 2015 Daniel Friebert – Elektro, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica Jana Kantáriková, hospodárka
21 nákup obkladačiek a dlažby – oprava WC 328 € 7. 12. 2015 Lasselsberger s. r. o. Lehotka pod Brehmi Jana Kantáriková, hospodárka
22 nákup keramických tabúľ 535 € 16. 12. 2015 Educas s. r. o. Hloža 1221, 018 61 Beluša Jana Kantáriková, hospodárka
23 nákup dverí do WC 144 € 17. 12. 2015 Stavivá -Garaj s. r. o. Zvolenská cesta 31,974 01 Banská Bystrica Jana Kantáriková, hospodárka
24 oprava budovy POV – výmena okien a dverí 10 562€ 21. 12. 2015 Martin Petro – PEMA, A. Kmeťa 2, Cyrila a Metóda 359/8, 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárka
25 nákup koberca 190 € 22. 12. 2015 Súkrodev – Štefan Drozd, Ul. dolná 43/9, 967 01 Kremnica Jana Kantáriková, hospodárka