Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2016

Faktúry 2016

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia …

Objednávky 2016

Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a …

Zmluvy 2016

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy 1. Zmluva o poskytnutí grantuč. ST16003 -cvičná firma Nadácia Pontís Bratislava 532 € 27. 1. 2016 17. 2. 2016  2. Zmluva č. 41/2016 o zabezpečení, realizácii a financovaní Celoštátnej súťaže zručnosti žiakov OU – kuchár MV SR – Okresný úrad …