Return to Rok 2017

Zmluvy 2017

 

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy
Kolektívna zmluva na rok 2017  ZO OZPŠaV pri SOŠ pre ŽSPI  23. 1. 2017  2. 2. 2017
 Darovacia zmluva  č. 01/2017  Nadácia „Pantheon FoundationŠoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom  8. 2. 2017  8. 2. 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o spoluprácia praktickej výučbe  – zákon č. 131/2002 Z.z.o vysokých školách  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Rajčianska 59,813 34 Bratislava  13. 2. 2017 15. 2. 2017
Zmluva o výpožičke nehnuteľného  majetku štátuŠkolský internát Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutíminternátna Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica 6. 3. 2017  29. 3. 2017
Mandátna zmluva č. 17004  na zabezpečenieprocesu verejného obstarávania EU projekty s. r. o. , Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina 5. 4. 2017 5. 4. 2017
 Zmluva o dielo č. 11/17 – zhotovenie projektovej dokumentácie – zníženie ener. náročnosti budov  Cb – projekt, consulting, s. r. o. Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica  17 700 € 26. 5. 2017  26. 5. 2017