Return to Rok 2019

Zmluvy 2019

Popis zmluvy Druhá zmluvná strana Celková hodnota s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum  zverejnenia zmluvy
 Dodatok k zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku štátu – Školský internát Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 15. 1. 2019 22. 1.

Kolektívna zmluva na rok 2019

ZO OZPŠaV pri SOŠ pre ŽSPI, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica 25. 1. 2019 25. 1.
 Dodatok č. 6 – Zmluva o nájme školského bytu p. Ján Drozd, Ľ. Štúra 682/13, 967 01 Kremnica 4. 7. 2019 4. 7.
Zmluva Generali – poistenie budovy školy Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 226,63 1. 10. 2019 2. 9.
dodatok č. 2 k zmluve 11/2015 – telefón škola Slovak Telekom a. s. Bajkálska 26, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 3. 10. 2019 3. 10.
dodatok č. 2 k zmluve 11/2015 – telefón ŠI Slovak Telekom a. s. Bajkálska 26, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 3. 10. 2019 3. 10.
Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 18. 10. 2019 18. 10.
Rámcová kúpna zmluva na nákup elektromateriálu Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica 21. 10. 2019 21. 10.
Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4  962 61 dobrá Niva, IČO:36039730 7. 11. 2019 8. 11.
Dodato č. 18 k Zmluve č. 2003/024/UL predĺženie záručných a ser. podmienok ProCeS s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 5. 12. 2019 6. 12.
Dodatok č. 1 k zmluve o servisnom prenájme rohoží Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 12. 12. 2019 12. 12.
Realizačná zmluva k rámcovej dohode č. : OVO2-2018/000028-05 – dodávka ZP Inogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809 5. 12. 2019 13. 12.
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000018-02 – dodávka el. energie ZSE Energia a. s.  Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 6. 12. 2019 17. 12