Return to Rok 2021

Faktúry 2021

 

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH v Eur Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1 telefónné hovory – škola 15,31 5. 1.  13. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
2 telefónne hovory – ŠI 5. 1.  13. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
3 tel. hovory O2 Slovakia 12,17 5. 1.  13. 1.  Telefonica O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 zmluva č. 80576910
4 ochrana objektu 9,96 11. 1.  13. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
5 ročný nájom – zabez. signal. zariadenia 66,38 11. 1.  13. 1.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Nájomná zmluva
6.  vyúčtovanie spotreby ZP prepl. 349,91 11. 1.  19. 1.  Inogy Slovensko s. r. o. hviezdoslavovo námestie  13, 811 02 Bratislava  RZ k RD č. OVO2-2018/000028-05
7.  spotreba vody 4. št.2020 201,77 11. 1.  27. 1.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
8.  BOZP a PO za 12/2020 84 13. 1.  20. 1.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
9.  vyúčtovanie spotreby EE za 12/2020 1008,35 13. 1.  20. 1.  ZSE Energie, Čulenova 6, 816 47 Bratislava RZ k RD č. OVO2-2018/000028-02
10.  záloha za ZP 1/2021 1155,26 13. 1.  20. 1.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
11.  odber kuchynského odpadu 24,48 18. 1.  20. 1.  Inta s. r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 zmluva č. 091134480223
12.  prenájom rohože 10,13 18. 1.  20. 1.  Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava Zmluva o servisnom prenájme rohoží
13.  zákonné poistenie – prívesný vozík 17,46 18. 1.  17. 3.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava PZP – č. 2405135441
14.  WC papier + gél do dávkovačov 28,12 18. 1.  20. 1.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
15.  dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 120 18. 1.  27. 1.  INMEDplus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657 Zmluva o poskytovaní služby
16.  predĺženie licencie – účtovný program 83,65 28. 1.  10. 2.  IVES ČS armády  20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 Zmluva o dielo č. P 35/2008
17 tel. hovory O2 23,20 1. 2.  10. 2.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
18.  vyúčtovanie spotreby ZP za 1. 1. – 20. 1. 2021 325,56 prepl. 4. 2.  11. 2.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
20. vyúčtovanie spotreby el. energ. – 1/2021 553,39 8. 2.  10. 2.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
21. tel. hovory ŠI – 1/2021 6 8. 2.  10. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
22.  tel. hovory  škola – 1/2021 15,38 8. 2.  10. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
23.  BOZP a PO 84 11. 2.  12. 2.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
24 ochrana objektu 9,96 11. 2.  12. 2.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
25 záloha za ZP 2/2021 1155,26 11. 2.  12. 2.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
26 vyúčtovanie nákladov ŠI za rok 2020 533,09 prepl.  11. 2.  11. 3.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
27  gél + a WC papier do dávkovačov 28,12 22. 2.  23. 2.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
28 tel. hovory O2 Slovakia 24,19 3. 3.  12. 3.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
29 služby BOZP a PO 84 8. 3.  12. 3.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
30 elektrická energia  za 2/21 574,55 8. 3.  12. 3.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
31 tel. hovory 2/21 škola 15,16 8. 3.  12. 3.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
32 tel. hovory 2/21 ŠI 6 8. 3.  18. 3.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
33 členský príspevok Združenia OU 100 8. 3.  24. 3.  Združenie OU,SŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065 členstvo OU
34 gél + WC papier do dávkovačov – 3/21 28,12 8. 3.  12. 3.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
35 záloha za ZP 3/21 1155,26 8. 3.  12. 3.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
36 ochrana objektu 9,96 8. 3.  12. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
38 náklady ŠI 170 10. 3.  12. 3.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
39 voda za 1 št. 21 5,76 12. 3.  17. 3.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
40 stravné lístky  3366,57 15. 3.  17. 3.  Doxx-Stravné lístky spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č. 21K444014
41 odvoz komunálneho odpadu za rok 2021 480,04 25. 3.  30. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie mesta Kremnica
42 mesačný paušál BOZP a PO 84 7. 4.  15. 4.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
43 tel. hovory ŠI 6 7. 4.  15. 4.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
44 tel. hovory škola 15 7. 4.  15. 4.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
45 potraviny pre ŠJ 191,36 7. 4.  9. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva
46 O2 telefonné hovory 17,23 7. 4.  15. 4.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
47 potraviny pre ŠJ 79,99 7. 4.  9. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
48 vyučtovanie el. energie za 3/2021 592,09 8. 4.  15. 4.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
49 záloha za ZP 1155,26 8. 4.  15. 4.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
50 ochrana objektu 9,96 8. 4.  15. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
51 daň z nehnuteľnosti 7,86 8. 4.    Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie mesta Kremnica
52 WC papier + gél do dávkovačov 28,12 12. 4.  15. 4.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
53 potraviny pre ŠJ 45,27 12. 4.  15. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
54 potraviny pre ŠJ 180,69 13. 4.  15. 4.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
55 potraviny pre ŠJ 143,03 14. 4.  23. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva
57 náklady ŠI 170 14. 4.  15. 4.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
58 potraviny pre ŠJ 76,86 16. 4.  23. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
59 potraviny pre ŠJ 210,36 21. 4.  23. 4.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
60 potraviny pre ŠJ 119,44 21. 4.  23. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva
61 potraviny pre ŠJ 53,81 23. 4.  23. 4.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva
62 potraviny pre ŠJ 7,20 23. 4.  28. 4.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
63 potraviny pre ŠJ 75,48 26. 4.  30. 4.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
64 stravné lístky 574,50 26. 4.  27. 4.  Doxx-Stravné lístky spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 zmluva č. 21K444014
65 potraviny pre ŠJ 122,28 27. 4.  30. 4.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
66 potraviny pre ŠJ 17,33 27. 4.  30. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447  
67 potraviny pre ŠJ 173,56 28. 4.  4. 5.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva
69 tel. hovory 02 20,36 30. 4.  7. 5.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
70 potraviny pre ŠJ 79,67 3. 5.  4. 5.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
71 strava pre žiakov ŠI 95,04 3. 5.  7. 5.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767  
72 potraviny pre ŠJ 6,93 4. 5.  4. 5.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447  
73 BOZP a PO 84 4. 5.  7. 5.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
74 tel. hovory ŠI 14,41 4. 5.  7. 5.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
75 tel. hovory škola 15 4. 5.  7. 5.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
76 potraviny pre ŠJ 121,43 4. 5.  7. 5.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
77 montáž – potvrdzovanie pečiatkou Slovensko SK 102 4. 5.  7. 5.  EMTO s. r. o.  Stará Kremníčka 146, IČO: 52485226  
78 mandátny certifikát – na 3 roky Slovensko SK 105,60 4. 5.  7. 5.  Disig a. s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, IČO: 35975946  
79 potraviny pre ŠJ 12,55 4. 5.  7. 5.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva 
80 potraviny pre ŠJ 71,87 5. 5.  7. 5.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva
83.  el. energia – vyúčtovanie za 4/21 703,91 6. 5.  7. 5.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
84 potraviny pre ŠJ 10,80 6. 5.  12. 5.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
85 ochrana objektu 9,96 7. 5.  17. 5.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
86 WC papier + dez. gél do dávkovačov 28,12 7. 5.  17. 5.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
87 potraviny pre ŠJ 75,77 10. 5.  12. 5.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
88.  potraviny pre ŠJ 6,93 11. 5.  14. 5.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447  
89.  potraviny pre ŠJ 58,16 11. 5.  14. 5.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
90.  záloha za ZP 5/21 1155,26 10. 5.  17. 5.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
91 potraviny pre ŠJ 67,13 12. 5.  14. 5.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva
92 odber kuchynského odpadu zo ŠJ 8,16 12. 5.  17. 5.  Inta  s. r. o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 Zmluva č. 09113440223
93 náklady školského  internátu -5/21 170 14. 5.  17. 5.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
94 potraviny pre ŠJ 65,39 17. 5.  19. 5.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
95 potraviny pre ŠJ 107,01 18. 5.  25. 5.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
96 potraviny pre ŠJ 112,67 19. 5.  25. 5.  Ryba Košice spol. s. r. o.  Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522 Rámcová kúpna zmluva
97 potraviny pre ŠJ 75,77 24. 5.  2. 6.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
98 potraviny pre ŠJ 10,80 24. 5.  28. 5.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
99 potraviny pre ŠJ 94,18 24. 5.  4. 6.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
100 potraviny pre ŠJ 90,41 25. 5.  4. 6. Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
101 potraviny pre ŠJ 13,86 25. 5.  28. 5.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447  
102 potraviny pre ŠJ 62,64 26. 5.  2. 6.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
103 vyúčtovanie ZP 111,37 31. 5.    Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
104 tel. hovory O2 11,66 31. 5.  9. 6.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
105 potraviny pre ŠJ 55,76 1. 6.  4. 6.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
106 potraviny pre ŠJ 6,93 1. 6.  4. 6.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica Trubín, IČO: 00210447  
107 potraviny pre ŠJ 28,05 1. 6.  4. 6.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
108 potraviny pre ŠJ 60,51 3. 6.  10. 6.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
109 potraviny pre ŠJ 36,53 3. 6.  10. 6.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva
111 strava internátnych žiakov 110,88 4. 6.  10. 6.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767  
68 poistenie výpočtovej techniky 109 28. 4.  9. 6.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35709332 zmluva č. 5720075666
112 tel. hovory  ŠI 6 4. 6.  9. 6.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
113 tel. hovory škola 16,27 4. 6.  9. 6.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
114 nákup elektromateriálu 64,16 7. 6.  12. 7.  Elektro Friebert s. r. o.  J. Horvátha  1490, Kremnica,  Rámcová kúpna zmluva 22/2019
115 vyúčtovanie spotreby el. en. 5/21 987,63 7. 6.  23. 6.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
116 mesačný paušál BOZP a PO 84 7. 6.  12. 7.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
117 služby ASC agenda do 100 žiakov 229 8. 6.  12. 7.     
118 záloha za ZP 6/21 416,15 8. 6.  23. 6.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
119 potraviny pre ŠJ 14,40 8. 6.  14. 6.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
120 potraviny pre ŠJ 75,40 8. 6.  8. 7.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
121 potraviny pre ŠJ 6 8. 6.  14. 6.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
122 potraviny pre ŠJ 67,66 14. 6.  23. 6.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
123 ochrana objektu 9,96 11. 6.  23. 6.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
124 potraviny pre ŠJ 105,62 15. 6.  12. 7. Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
126 znalecký posudok  POV 700 15. 6.  6. 8. Ing. Ľubica Marcibálová, Hollého 477, 965 01 Žiar nad Hronom,  obj. 2/2021
127 odber kuchynského odpadu 32,64 17. 6.  12. 7.  Inta s. r.o. Rybárska 18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 zmluva č. 091134480223
128 potraviny pre ŠJ 162,02 17. 6.  8. 7.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
129 potraviny pre ŠJ 25,99 21. 6.  8. 7.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
130 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 6.  8. 7.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
131 elektromateriál na údržbu 21,89 22. 6.  12. 7.  Elektro Friebert s. r. o.  J. Horvátha  1490, Kremnica,  Rámcová kúpna zmluva 22/2019
132 materiál na údržbu 33,10 22. 6.  12. 7.  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096 obj. 1/2021
133 potraviny pre ŠJ 77,38 23. 6.  6. 8.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
134 potraviny pre Šj 28,25 29. 6.  8. 7.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
135 potraviny pre ŠJ 30,43 30. 6.  8. 7.  Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva
136 tel. hovory 02 30,24 2. 7.  12. 7.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
137 strava pre žiakov ŠI 67,32 2. 7.  8. 7.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767  
138 el. energia vyúčtovanie 6/21 703,10 5. 7.  12. 7.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
139 tel. hovory škola 6/21 15,41 6. 7.  12. 7. Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
140 tel. hovory ŠI 6/21 6 6. 7.  12. 7.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
142 voda škola 2 št. 2021 232,68 8. 7.  12. 7.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271
144 záloha za ZP 7/21 416,15 12. 7.  14. 7.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
145 ochrana objektu 9,96 12. 7.  14. 7.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
146 WC paper + gél 28,12 9. 7.  14. 7.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
147 čistenie komína 49,20 26. 7.  6. 8.  Lukáš Toriský – kominárstvo Toryský, obrancov mieru 15/15, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47326026  
148 USB token 98,40 26. 7.  6. 8.  PosAm spol. s. r. o.  Bajkalská 28, 821 09 Bratislava,  IČO: 31365078 obj. 3/2021
149 havárijné poistenie školského auta 119,27 26. 7.  10. 9.  Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:35709332 zmluva č. 2404875700
150 zákonné postenie školského auta  95,91 26. 7.  10. 9.  Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:35709332 zmluva č.  2404875699
151 tel. hovory 02 13,33 2. 8.  6. 8.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
153 BOZP a PO 84 2. 8.  6. 8.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
154 BOZP a PO 84 2. 8.  6. 8.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
155 tel.  hovory škola 16,45 3. 8.  6. 8.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
156 tel. hovory ŠI 6 3. 8.  6. 8.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
157 spotreba el. energie za 7/21 445,06 3. 8.  6. 8.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
158 záloha za ZP – 8/21 416,15 9. 8.  11. 8.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
160 web stránka 86,14 9. 8.  19. 8.  WebSupport s. r. o. Karadžičova 12,821 08 Bratislava, IČO: 36421928  
161 náklady ŠI za 6,7/21 340 9. 8.  11. 8.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
162 ochrana objektu 8/21 9,96 16. 8.  19. 8.  Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
163 nákup učebníc pre žiakov 710,70 23. 8.  26. 8.  Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. , Hrachova 34, 82105 Bratislava, IČO: 0017323266 obj. internet
164 nákup učebníc pre žiakov 165 23. 8.  26. 8.  Expol pedagogika s. r. o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35711302 obj. internet
165 náklady ŠI 170 25. 8.  31. 8.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767  
166 oprava PC vedúcej ŠJ 57,94 27. 8.  31. 8.  Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945  
167 učebnice  SJ 192,50 27. 8.  31. 8.  Varia print os. s. r. o. Ul. práce 430/27, 94501 Komárno, IČO: 47352256  
168 potraviny pre ŠJ 149,91 2. 9.  10. 9.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
169 tel. hovory O2 13,16 2. 9.  10. 9.  O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
170 poistenie budovy 226,63 2. 9.  10. 9.  Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO:35709332 Zmluva 2407091021
171 mesačný paušál BOZP 84 3. 9.  10. 9.  Domo Glass s. r. o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039 
172 tel. hovory ŠI 6 6. 9.  10. 9.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487
173 tel. hovory škola 16,32 6. 9.  10. 9.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617
174 potraviny pre ŠJ 98,67 6. 9.  10. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
175 potraviny pre ŠJ 7,28 6. 9.  10. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
176 potraviny pre ŠJ 261,37 6. 9.    KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
177 čistiace prostriedky 136,73 7. 9.  10. 9.  Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o. Dialničná cesta  27, 903 01 Senec, IČO: 35840790  
178 potraviny pre ŠJ 10,80 7. 9.  10. 9.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31585370  
179 vyúčtovanie el. energie 454 7. 9.  10. 9.  Slovenské elektrárne-energetické služby s. r. o. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44553412 Realizačná zmluva k RD č. : OVO2-2018/000028-04
180 ochrana objektu 9,96 8. 9.  10. 9. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 zmluva č. 1/2005
181 náklady ŠI 170 8. 9.  10. 9.  Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
184 záloha za ZP 9/21 416,15 10. 9.  17. 9.  Pow-en a. s. Prievozská  4B, 821 09  Bratislava, IČO: 43860125 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06
185 potraviny pre ŠJ 66,87 13. 9.  17. 9.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
186 potraviny pre ŠJ 54,42 13. 9.  23. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
187 potraviny pre ŠJ 27,60 13. 9.  23. 9.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
188 učebnice pre žiakov NJ 71,85 13. 9.  17. 9.  Preškoly s. r. o. Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881  
189 WC papier + gel do dávkovačov 29,51 13. 9.  17. 9.  CWS-boco Slovensko s. r. o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, IČO: 31411045 Abonentná zmluva
190 potraviny pre ŠJ 29,24 17. 9.  23. 9.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
191 potraviny pre ŠJ 59,75 20. 9.  23. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
192 nákup čistiacich potrieb 112,34 22. 9.  29. 9.  Emil Krajčík s. r. o. , Dlhá 1424/47, 90501 Senica IČO:36246204  
193  potraviny pre ŠJ 199,21 27. 9.  29. 9.  KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
194 potraviny pre ŠJ 69,61 27. 9.  29. 9.  Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
195 potraviny pre ŠJ 31,48 28. 9.  29. 9.  Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
196 voda za 3. št./21 – škola 75,62 28. 9.  30. 9.     
197 tel. hovory O2 5,67 1. 10.    O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení 80576910
198 potraviny pre ŠJ 42,02 29. 9.    KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
199 strava pre žiakov v ŠI 116,82 1. 10.    Spojená škola internátna , ČSA 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767  
200 potraviny pre ŠJ 44,26 4. 10.   KIPA s. r. o. Fraňa Krála 1707, 922 03 Vrbové, IČO: 34128654 Rámcová kúpna zmluva
201 potraviny pre ŠJ 89,30 4. 10.    Dana Michaliková – LANDA, Skliarovo 112, 962 12 Detva, IČO: 35195177  
202 potraviny pre ŠJ 50,28 4. 10.    Inmedia spo. s. r. o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 Rámcová kúpna zmluva
203 potraviny pre ŠJ 21,35 5. 10.    Anton Antol s. r. o.  Družstevná 26/4, 962 61 dobrá Niva, IČO: 36039730 Kúpna zmluva