Return to Rok 2021

Objednávky 2021

Poradové číslo opis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1 nákup materiálu na opravu a údržbu na rok 2021 do 1000 € 18. 1. 2021 Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 Kantáriková Jana, hospodárka školy
2 vyhotovenie znaleckého posudku na budovu POV 700 € 26. 4. 2021 Ing. Ľubica Marcibálová, Ul. Holého 447/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43137521 Kantáriková Jana, hospodárka školy
3 učebnice + pracovné zošity Matematika 429,20 €

19. 5. 2021 e-mailová objednávka č. 2021004330

SPN – Mladé letá s. r. o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 Kantáriková Jana hospodárka školy
4 USB Token – štátna pokladnica 98,40 €

21. 6. 2021 e-mailová objednávka

PosAm, spol. s. r. o. Bajkalská  28, 821 09 Bratislava Kantáriková Jana hospodárka školy
5 učebnice  na ekonomiku a technológiu kuchár 437,70 € 15. 7. 2021 e-mailová objednávka 2021005249 SPN – Mladé letá s. r. o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 Kantáriková Jana hospodárka školy
6 učebnice na ekonomiku 165 € 15. 7. 2021 e-mailová objednávka E07214075 Expol pedagogika s. r. o.  Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35711302

Kantáriková Jana

hospodárka školy

7 učebnice SJ a literatúra 192,50 € 15. 7. 2021 e-mailová objednávka Varia Print OS s. r. o.  Ul. práce 430/27, 94501 Komárno, IČO: 47352256 Kantáriková Jana hospodárka školy
8 učebnice SJ a literatúra 710,70 € 15. 7. 2021 e-mailová objednávka č. 202103249 Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. Hrachova 34 821 05 Bratislava, IČO: 0017323266 Kantáriková Jana hospodárka školy
9 učebnice NJ 71,85 € 30. 8. 2021 e-mailová objednávka č. 523955 Preskoly sk s. r. o.  Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 Kantáriková Jana hospodárka školy
10 učebnice AJ 240,84 € 8. 9. 2021 e-mailová objednávka č. 527121 Preskoly sk s. r. o.  Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, IČO: 51692881 Kantáriková Jana hospodárka školy
11 učebnice Hospodárske výpočty, manažment a technológia prípravy 138 € 13. 10. 2021 e-mailová objednávka č. 2021006239 SPN – Mladé letá s. r. o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 31333176 Kantáriková Jana hospodárka školy