Obchodovanie s ľuďmi – beseda v rámci kampane Červené stužky

Milióny ľudí sú vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami. Obchodovanie s ľuďmi je získavanie, preprava, ukrývanie alebo prijímanie ľudí s cieľom ich zneužívania. Táto téma 7. novembra 2017 zarezonovala na besede s kpt. Ing. Silviou Filusovou z OR  PZ  SR zo Žiaru nad Hronom. Beseda sa uskutočnila v rámci kampane Červené stužky. Praktické aktivity prispeli k lepšiemu pochopeniu, na čo si majú žiaci dávať pozor, aby sa nestali obeťami obchodovania s ľuďmi. Prednášky sa zúčastnili žiaci 2. G, 1. NS, 2. NS, 4. TIS, 1. KCH, 3. KCH, 4. KCH  a 4.S. Na záver si žiaci pozreli krátky film, ktorý zachytával konkrétne prípady obetí obchodovania s ľuďmi a ich ťažký návrat do normálneho života.

 TA