Obnovenie prezenčného vyučovania od stredy 7. 4. 2021

Od stredy 7. 4. 2021 sa obnovuje na škole prezenčné vyučovanie.

Všetci žiaci a zamestnanci školy sa pri vstupe do školy musia preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní.

Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu.

Žiaci sa budú vyučovať v jednej triede podľa rozpisu.

Povinné je používanie respirátorov FFP2 žiakmi a zamestnancami školy

Všetci žiaci a zamestnanci, ktorí chodia na obed sú prihlásení, ak nemáte záujem o obed, je potrebné sa ráno 7. 4. 2021 do 7:15 odhlásiť.