Výlety, výlety…

Výlety, výlety od piatku do nedele…  spieva sa v jednej pesničke pre pamätníkov. U nás na konci školského roka to boli výlety od utorka do stredy (teda 28. 6. a 29. 6. 2016), tieto dni triedni učitelia so svojimi žiakmi podnikali výlety do okolia Kremnice a niektorí aj ďalej.

OJ